Co to jsou mateřská centra?

Cílem členských mateřských center je umožnit matkám vyjít z izolace, kam se dostávají kvůli celodenní péči o dítě. Mateřská centra slouží jako prevence zdravého života fungující rodiny a jsou otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení.

Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy. Jsou založena na principu rodinné svépomoci.

Mateřská centra pomáhají v první řadě matkám 

Staré známé pravidlo – spokojená máma rovná se spokojená rodina – zde platí stoprocentně. Matka v mateřském centru nabude vyrovnanosti, která jí pomáhá vyrovnat se s mateřstvím, s rolí, která ji odsunula na pomyslnou vedlejší kolej v budování kariéry a vyloučila ji z běžného společenského života. Díky programové škále mateřských center má každá žena šanci najít si svůj vlastní prostor. Spokojenost pak přenáší i do své rodiny na své děti a také na svého partnera.

Tatínkové v mateřských centrech?

Dnes však otec nemusí získávat prospěch z existence mateřského centra zprostředkovaně. Otcové dnes nechodí do center pouze vyhledávat své manželky a děti, dnes se už často podílejí na jejich chodu i jinak než tak zvanými „mužskými pracemi“. V mnohých centrech připravují dokonce speciální programy pro táty. Táta je v mateřském centru vítán!

Společenství mateřského centra působí blahodárně i na děti 

Ty se ve společenství ostatních učí přirozenou cestou vztahům mezi vrstevníky, kompromisům, samostatnosti a odpovědnosti. Prostředí v mateřském centru nabízí daleko více podnětů, než může sebelepší máma nabídnout sama doma. Navíc dítě vidí matku v docela jiné pozici. Děti, které navštěvují s maminkou či tatínkem mateřské centrum, mají usnadněný vstup do mateřské školky, protože si v centru postupně zvykají i na odloučení od rodičů.

K běžnému základu činnosti mateřských center patří dnes vzdělávací, kreativní a sportovní programy pro matky, děti i celé rodiny. Pomalu přestávají být výjimkou i velké projekty zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života nebo na rekvalifikaci. Spokojené mámy se začínají rozhlížet po svém okolí a hledají možnosti, jak zlepšovat podmínky života rodin s dětmi.

Síť mateřských center o.s. posiluje hodnoty rodiny, mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřskou a otcovskou roli žen a mužů ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství, rovné příležitosti pro všechny a zdravý život ve zdravém prostředí.

Síť MC poskytuje členským mateřským centrům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových center, koordinuje společné projekty a kampaně MC, pořádá semináře a konference. Také spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření.

Členská základna Sítě MC čítá ke konci listopadu 2007 téměř 250 MC po celé ČR.

Více informací na www.materska-centra.cz

Komentáře k článku
Počet komentářů: 0
Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené