Pravidla diskuzního fóra

Úvodní příspěvek tématu

Obrázek uživatele Administrátor BW
Administrátor BW
Pravidla diskuzního fóra

Výňatek z Všeobecných smluvních podmínek portálu www.babyweb.cz:
Registrovaný uživatel je povinen dbát kultivovanosti svého projevu a snažit se, aby jeho sdělení, ať slovní, obrazová, nebo jiná, byla vždy v souladu s pravidly slušnosti a společenského taktu, zejména tedy aby taková sdělení nebyla oplzlá, či dokonce vulgární: MP si vyhrazuje právo kdykoli taková sdělení jednostranně odstranit bez jakékoli náhrady Registrovanému uživateli.

Registrovaný uživatel nesmí při využívání svého práva aktivně spoluvytvářet obsah vybraných částí nebo sekcí Portálu, zejména svou účastí v Diskusi, Blogu či Chatu, ani ve Fotogalerii nebo ve Videogalerii užívat a prostřednictvím Portálu šířit vulgarizmy, výrazy, jejichž obsah odporuje všeobecně závaznému právnímu předpisu České republiky, zejména pokud by vyznění takových výrazů mohlo být způsobilé podněcovat k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, nebo by k některé takové skupině bylo hanlivé, nebo by bylo hanlivé k jiným Uživatelům a Registrovaným uživatelům Portálu, nebo výrazy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, popř. ohrožují veřejný pořádek. Registrovaný uživatel dále nesmí zejména žádným způsobem propagovat ani zobrazovat násilí včetně sexuálního, pornografii, pedofilii, zoofilii a další oblasti lidského chování, které jsou způsobilé narušit mravní vývoj dětí a mladistvých nebo zobrazovat či popisovat nebo zobrazovat osoby v nedůstojných situacích či takové jednání a oblasti lidského chování ospravedlňovat. Registrovaný uživatel je dále povinen nepoužívat výrazy či zobrazení propagující jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s MP nebo produkty těchto konkurenčních podnikatelů, zejména internetové stránky s obsahem konkurenčním Portálu, nebo jakkoliv jinak odporujícím oprávněným zájmům MP a způsobilé poškodit dobré jméno MP a Portálu. V případě porušení svého závazku vyplývajícího z předchozí věty je Registrovaný uživatel povinen zaplatit MP smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ porušení.

Plné znění Všeobecných smluvních podmínek portálu www.babyweb.cz naleznete http://www.babyweb.cz/Vseobecne-smluvni-podminky.aspx zde

Nejnovější příspěvky

Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené