Jak postupovat, když se stav astmatu zhoršuje?

Jak postupovat, když se stav astmatu zhoršuje?

Odpověď

Zhoršení astmatu je nutno zvládnout agresivnější léčbou než mimo těhotenství, aby se zamezilo poklesu saturace (sycení) kyslíku pod 95 % a ohrožení plodu jeho nedostatkem. Spočívá již v domácí péči opakovaným vdechováním úlevové léčby podle písemného plánu, vypracovaného ošetřujícím lékařem. Pokud není výsledek dostatečný (jde o sledování klinickéko zlepšení a zlepšení funkcí plic měřené domácím výdechoměrem), je třeba užívat kortikosteroidy (tablety). Při každém zhoršení je nutno vyhledat ošetřujícího lékaře pro další doporučení.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené