MANŽEL - NÁROK NA VOLNO PO PORODU Má manžel...

MANŽEL - NÁROK NA VOLNO PO PORODU Má manžel ze zákona nárok na volno z práce po mém propuštění z porodnice a na jakou dobu?

Odpověď

Překážky v práci, pro něž je možné zaměstnanci poskytnout pracovní volno a to buď s náhradou či bez náhrady mzdy, upravuje zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, Podle přílohy č. 1 bod 6. tohoto nařízení má zaměstnanec při narození dítěte nárok na pracovní volno a to v tomto rozsahu
a) na dobu nezbytně nutnou s náhradou platu nebo mzdy k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
b) na dobu nezbytně nutnou bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Tedy podle právních předpisů prozatím nemá Váš manžel nárok na volno po Vašem příjezdu z porodnice, i když se o tomto již uvažuje. Manžel může požádat o dovolenou a nebo o neplacené volno a to za splnění zákonem stanovených podmínek.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené