Nebezpečná hračka: pryžový blikající Jo-jo panáček

Česká obchodní inspekce objevila na trhu ČR nezepečný výrobek, který představuje zejména pro děti závažné riziko. Jedná se o výrobek JO – JO panáček s blikající kuličkou a závěsnou šňůrou z pryže (různých barev) na bázi eleastomeru SBR.

Šňůra je ukončena smyčkou. Hračka není označena výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, značkou shody CE a grafickou značkou pro varovné označení věkové skupiny děti.

Výrobek představuje pro děti vážné riziko. Šňůrka na hračce je příliš dlouhá, může vytvořit smyčku okolo krku dítěte a tím hrozí nebezpečí uškrcení.

Hračka navíc není opatřena varováním omezujícím rizika spojená s jejím použitím, výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem a evropskou značkou shody CE. U této hračky, vzhledem k jejím vlastnostem, rozměrům a funkci, není pro dospělou osobu zjevné, že by mohla být pro dítě mladší než 3 roky nebezpečná. Hračka není opatřena varovnou grafickou značkou věkové skupiny dětí a varování není uvedeno ani žádným jiným způsobem.

Česká obchodní inspekce vydala zákaz prodeje. Dále bude vydáno ochranné opatření, které spočívá v zákazu uvádění výrobku na trh, uložení povinnosti stažení výrobku z trhu a povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.

Zdroj: TZ (Praha, 29. října)

Komentáře k článku
Počet komentářů: 0
Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené