NEBEZPEČNÝ KOČÁREK V roce 2008 jsem zakoupila...

NEBEZPEČNÝ KOČÁREK V roce 2008 jsem zakoupila kočárek Bebetto Joker, který je od r. 2007 na seznamu nebezpečných výrobků. Kočárek je dál nabízen v prodeji. Jak mám dále postupovat?

Odpověď

V tomto případě bych doporučovala kontaktovat místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce. Tam by měli vědět, zda tento výrobek je totožný s tím, který byl označen za nebezpečný a z tohoto důvodu stahován z trhu. Pokud by dozorový orgán došel k závěru, že se jedná o totožný výrobek, měla byste právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení peněz.
Bohužel máme poznatky o tom, že někteří prodejci kočárky, které byly označené jako nebezpečné, dále prodávali. Tvrdili, že vadné byly pouze ty, které inspekce testovala, ale oni mají v obchodě kočárky naprosto v pořádku. Záleží pak na každém spotřebiteli, zda uvěří tvrzení prodávajícího, nebo si raději vybere kočárek, který nebyl označen jako nebezpečný výrobek a ani vzdáleně ho nepřipomíná.
Jistě, jednotlivé výrobky se mohou lišit použitými surovinami, může jí o jinou šarži výrobku. Nicméně osobně bych důvěru k takovému výrobku určitě neměla.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené