Nenaruší imunitní systém kombinace více...

Nenaruší imunitní systém kombinace více očkování v jedné injekci?

Odpověď

Není prokázáno, že by očkování mělo negativní účinek na normální imunitní systém dítěte, nezávisle na tom, zda jde o kombinovanou, nebo samostatnou vakcínu.
Na světě bylo provedeno mnoho studií, které prověřovaly účinky vakcín. Tyto studie prokázaly, že vakcíny jsou stejně účinné, jsou-li podávány v kombinaci, nebo samostatně, a zároveň kombinace nepřinesla vyšší výskyt nežádoucích účinků. Díky kombinovaným vakcínám jsou děti rychle chráněny proti zákeřným nemocem již v raném věku, v nejzranitelnějším období života.
Kombinované vakcíny navíc znamenají méně návštěv u lékaře, méně vpichů, méně stresů.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené