PLACENTA PRAEVIA Mám placentu praevia. ...

PLACENTA PRAEVIA Mám placentu praevia.
Doktor mi zakázal pohyb a veškerou námahu. Více mi zatím nechtějí sdělit. Co to všechno pro mě a pro dítě znamená?

Odpověď

Placenta praevia je vážnou porodnickou komplikací. Pokud jste v 5. měsíci, tak bych z toho zatím ještě nedělala definitivní závěry například o způsobu porodu. Jak děloha během těhotenství roste, tak sebou většinou vytahuje výše i placentu. Častou komplikací vcestného lůžka je krvácení během těhotenství. Proto je určitě na místě, že dodržujete klidový režim. Co se týče způsobu porodu, pokud se před porodem potvrdí centrální vcestné lůžko, je to překážka vaginálního vedení porodu a těhotensví by mělo být ukončeno císařským řezem. Nejideálnější by bylo ho provést plánovaně, aby se předešlo co nejvíce komplikacím. Pokud se totiž porod rozběhne, mohlo by dojít ke krvácení a předčasnému odlučování lůžka. V tomoto případě by muselo být těhotenství ukončeno okamžitě. Zatím bych s takovými závěry počkala až na pozdější fázi těhotenství.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené