Potrebovla bych poradit jak napsat dohodu mezi...

Potrebovla bych poradit jak napsat dohodu mezi matkou a otcem na vyzivne. Nezijeme spolu.

Odpověď

Záleží pouze na Vás jek tuto dohodu koncipujete v zásadě by tam mělo být uvedeno o jaké dítě se jedná ( jméno, příjmení datum narození), komu z rodičů je dítě svěřeno do výchovy ( u koho bude bydlet) a který z rodičů se zavazuje hradit na dítě výživné v jaké měsíční částce, od kdy ( od jakého měsíce bude výživné hradit) ke kterému dni v měsíci a místo splatnosti výživného / většinou se uvádí k rukám matky/, případně číslo účtu na který bude výživné hrazeno. Dále je možné dohodnout se, že kromě běžného výživného se druhý rodič bude podílet např. z ½ na úhradě výjimečných nákladů jako je škola a školka v přírodě, tábory, lyžáky apod.
Je však nutné upozornit na to, že k tomu, aby byla takováto dohoda právně závazná reps., aby povinnosti z ní plynoucí byly soudně vymahatelné je třeba, aby jí schválil opatrovnický soud. Proto je potřeba podat k okresnímu (obvodnímu) soudu v místě skutečného bydliště dítěte návrh na schválení dohody rodičů o výchově a výživě. V návrhu uvedete jména rodičů, jméno dítěte, uveďte, že spolu nežijete a proč ( postačí velmi stručně) popíšete své majetkové a výdělkové poměry ( doložte své příjmy potvrzením od zaměstnavatele, daňové přiznání či potvrzení o dávkách SSP) a napíšete text dohody, jejíhož schválení se domáháte. O této dohodě soudy rozhodují zpravidla velmi rychle a je-li výživné v rozumné výši i bez problémů.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené