Prohlášení o jménu dítěte

Formulář dostanete většinou již v těhotenské poradně. Do formuláře vyplníte vámi zvolené jméno dítěte. Formulář musí být podepsán oběma rodiči. V případě, že toto prohlášení nestihnete do porodu dítěte vyplnit a oba podepsat, je možné tak učinit ještě ihned po porodu, dříve než jsou všechny doklady předány matrice k vystavení rodného listu a určení rodného čísla dítěte.

V případě, že by jeden z rodičů tuto dohodu nepodepsal, dítěti by nemohlo být zapsáno v matrice jméno a bylo by v rodném listě uvedeno před příjmením slovo „nepojmenován“ či „neurčeno“a o jméně dítěte by musel rozhodnout soud. Nebude-li mít dítě v rodném listě uvedeného otce, postačí, podepíše-li toto prohlášení o jméně dítěte matka dítěte.

Příjmení dítěte

Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich, určené dohodou při uzavření manželství (je uvedeno v oddacím listě). Nejsou-li rodiče dítěte sezdáni, nebo nebylo-li příjmení dítěte takto určeno a mají-li rodiče příjmení různá, uzavřou rodiče dohodu o příjmení dítěte a oznámí to matričnímu úřadu.

Uzavřou-li rodiče dítěte sňatek až po jeho narození bude mít toto dítě příjmení, které bude určeno pro jejich ostatní děti (to příjmení, které bude uvedeno v oddacím listě rodičů). V případě, že uzavře manželství matka dítěte, jehož otec není znám (není uveden v rodném listě dítěte) mohou manželé před matričním úřadem souhlasně prohlásit, že příjmení určené pro jejich společné děti (uvedené v oddacím listě) bude mít i toto dítě. Takto měnit příjmení dítěte však lze pouze do doby, než dítě nabude zletilosti.

Nedohodnou-li se rodiče o jménu nebo příjmení dítěte, anebo není-li žádný z rodičů znám, určí jméno nebo příjmení dítěte soud. (§ 38 zákona o rodině, § 176 a násl. Občanského soudního řádu)

Komentáře k článku
Počet komentářů: 0
Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené