Rodičovská dovolená

Zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (zaměstnanci) na jejich žádost k prohloubení péče o dítě rodičovskou dovolenou, jak uvádí § 196 zák. práce.

Matce dítěte se rodičovská dovolená poskytuje po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, v jakém o to požádají, nejdéle do tří let věku dítěte.

Po dobu rodičovské dovolené náleží rodiči za splnění určitých podmínek dávka státní sociální podpory (rodičovský příspěvek). Dobu, po kterou rodič čerpá rodičovskou dovolenou, není možné automaticky směšovat s dobou, po kterou je rodiči poskytován tzv. „rodičovský příspěvek“. 

Obecně platí, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně osobně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Rodičovský příspěvek

Již z této prosté citace zákona je zřejmé, že i když má rodič nárok na rodičovský přípěvek do 4 let věku dítěte (7 let věku) zaměstnavatel mu dle zákoníku práce poskytuje rodičovskou dovolenou maximálně do 3 let věku dítěte.

Chce-li zaměstnanec být tzv. s dítětem doma do 4 let jeho věku, musí podat před uplynutím doby, po kterou mu je poskytována rodičovská dovolená, žádost o poskytnutí neplaceného volna.

Tuto svou žádost musí řádně zdůvodnit. Zaměstnavatel této žádosti nemusí vyhovět. V případě, že žádosti není vyhověno, musí zaměstnanec nastoupit nejdéle v den následujícím po dni, kdy dítě dovrší 3 let, zpět do zaměstnání, jinak se vystavuje riziku rozvázání pracovního poměru.

Ačkoli je rodičovský příspěvek dávkou státní sociální podpory, nejsou v době jeho pobírání příjmy rodiče sledovány, rodič, který rodičovský příspěvek pobírá, může být výdělečně činný, musí však po dobu výkonu práce zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou

Stejně tak jako doba, po níž zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, je i doba, po níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou dle ust. § 53 odst. 1 písm d) z.č. 262/2006 zák. práce tzv. dobou ochrannou, po kterou nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (to se netýká výpovědí daných z tzv. organizačních důvodů, kromě výpovědí daných z organizačních změn spočívajících v tom, že se zaměstnavatel přemísťuje v mezích míst, která byla v pracovní smlouvě uvedena jako místa výkonu práce). Se zaměstnancem na rodičovské dovolené nelze ani okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ačkoli byla rodiči poskytnuta zaměstnavatelem rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte, má možnost i v jejím průběhu požádat zaměstnavatele o ukončení rodičovské dovolené a o návrat do zaměstnání. 

V případě návratu zaměstnance do zaměstnání po vyčerpání rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit jej podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce), nikoli však na původní práci a pracoviště, jako je tomu po skončení mateřské dovolené nebo u muže po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Komentáře k článku
Počet komentářů: 1
Obrázek uživatele Dupinka
Dupinka

Dobrý den,
zajímalo by mne, jaký mám vlastně nárok na rodičovský příspěvek v mé situaci. Téměř 4 roky jsem pracovala v soukromé zubní ordinaci, minulý rok od unora 2011 do konce srpna 2011 jsem byla v pracovní neschopnosti s levou ledvinou. PO uschopnění jsme se zaměstnavatelem ukončili dne 31.8.2011 pracovní poměr dohodou z důvodu vdávání a stěhování za manželem.10.9 2011 jsem se provdala a od 31.10.2011 jsem se stala uchazečem o vhodnou pracovní pozici na uřadě práce, kde jsem pobírala tuším,že do letošního duben-květen podporu v nezaměstnaností , byla mi uznána první dva měsíce procentní sazba 65%, další dva 50% a po zbytek podpůrčí doby 45%. Do dnešní doby jsem tudíž nezaměstnaná- vedená na uřadu práce a také jsem otěhotněla.Jaká situace mě čeká ?Na jakou výši rodičovského příspěvku při rodičovské dovolené mám nárok? A na co vše mám nebo nemám nárok? Děkuji moc za užitečné rady a informace

Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené