Zachraňme porodnice: názory primářů

V souvislosti s peticí Za záchranu porodnic jsme oslovili primáře porodnic, jejichž existence je plánem Ministerstva zdravotnictví na rušení malých, tzv. nízkokapacitních, porodnic ohrožena. Přinášíme nyní vyjádření MUDr. Petra Wiecka, primáře gynekologicko-porodnického oddělení NsP Havířov, a MUDr. Josefa Eima, primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Vyškov.
  1. Jaký je Váš názor názor na návrh zrušit tzv. nízkokapacitní porodnice pouze dle jediného kritéria, tj. uskutečněných porodů za rok?
  2. Co by podle Vás zrušení malých porodnic způsobilo v českém porodnictví z hlediska péče o těhotné a rodící ženy?

MUDr. Petr Wieck, primář gynekologicko-porodnického oddělení oddělení Nemocnice s poliklinikou v Havířově odpovídá:

1. Toto jediné kritérium v určitých regionech (nízká koncentrace rodiček, nevyhovující infrastruktura a dojezdové časy do „přeživších“ porodnic) nepovažuji za rozumné. Vedení porodnic, kterých se rušení nedotkne, by mělo garantovat, že personálně a technicky je jejich porodnice připravena převzít rodičky ze spádové oblasti zrušených porodnic do své péče.

2. V některých spádových oblastech s nevyhovující dopravní infrastrukturou, kdy dojezdový čas do porodnice bude delší 20 minut, narůstá riziko zvýšené morbidity a mortality rodiček a novorozenců. V době porodnických špiček ponechané porodnice nemusí mít vždy dostatečnou personální a lůžkovou kapacitu, hrozí „podléčení“ rodiček.

MUDr. Josef Eim, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Vyškov odpovídá:

1.Kvalita porodní péče je po desetiletí jeden z nejlépe vedených a dokumentovaných ukazatelů lékařské péče v naší zemi a je každoročně centralizována, rozborována a vyhodnocována na perinatologických kongresech následující rok. Pokud hlavní argument pro rušení porodnice je údajné bezpečí rodiček a novorozenců a malé porodnice jsou považovány za nebezpečné, prosím sečtěte sledované parametry za 2, 3 nebo 5 let a můžete sestavit žebříčky porodnic podle perinatální úmrtnosti a dalších parametrů na validních tisícihlavých souborech. Malé porodnice poskytují vysoce bezpečnou péči, a které z nich ne – tyto řešme!

Jako primář malé porodnice charakterizované jedněmi z nejlepších výsledků péče (viz dostupné statistiky) jsem zásadně proti tomuto schematickému řešení. Rakousko mělo před 10 lety podobný trend a nyní s velkými obtížemi otevírají nové malé porodnice s rodinným přístupem, pochopitelně pro fyziologická těhotenství.

Jedním ze zásadních argumentů, který naopak prokazuje nebezpečnost velkých klinických porodnic, je výskyt HIE, tedy hypoxicko-ischemické encefalopathie novorozenců, jejichž nárůst je na klinických pracovištích fakticky o 100 % vyšší než v malých porodnicích – pokud budete porovnávat porody dětí vážících více než 2 000 gramů, u nichž jsou stejné možnosti porodu ve velkých a malých porodnicích. Výskyt HIE roste a na růstu se podílejí perinatální centra oproti malým porodnicím v poměru 0,91 promile v perinatologických centrech vůči 0,40 promile v malých porodnicích. To je více než jedenkráte tolik. Velmi pravděpodobně to může souviset s přetížeností perinatálních center, jíž jsme svědky po léta – viz problematika registrací v pražských porodnicích atd.

Argumentů je mnoho, jako člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví dva roky aktivně vysvětluji, že to není dobře, a nikdo nechce slyšet, viz zápisy ze zasedání Akreditační komise gynekologicko-porodnické za poslední dva roky.

2.Porovnejte finanční náklady na jeden fyziologický porod v klinických pracovištích a v malých nemocnicích a zjistíte prodražení péče, porovnejte počty císařských řezů a zjistíte, že další zvýšení % SC v CR bez jakéhokoli efektu na výsledky perinatální péče a řadu dalších fakt, jako zhoršení dostupnosti porodního místa, zvýšení počtu domácích porodů, horší dostupnost rodinných porodů atd.

Komentáře k článku
Počet komentářů: 0
Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené