Ochrana osobních údajů uživatele aplikace „Moje těhotenství“

Jsme rádi, že jste rozhodli stáhnout si naši mobilní aplikace „Moje těhotenství“ (dále jen „Aplikace“). Předtím než začnete Aplikaci používat, seznamte se, prosím, nejprve s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností Media Park s.r.o. a doplňujícími informacemi.

Uživatelé systému Android: Stažením aplikace z Google Play (https://play.google.com/store?hl=cs_cs) potvrzujete, že jste si prostudovali podmínky poskytování služeb Google Play (https://play.google.com/intl/en-GB_uk/about/play-terms.html) a obchodní podmínky Google Play (https://play.google.com/intl/en-GB_uk/about/device-terms.html) a souhlasíte s nimi. Pokud si stáhnete aplikaci z jiného online úložiště pro softwarové aplikace, které pracují na zařízeních založených na operačním systému Android, potvrzujete, že jste si prostudovali podmínky poskytování služeb pro dané úložiště a souhlasíte s nimi.

Předem bychom Vás chtěli informovat, že Aplikace je určena pouze pro uživatele starší 15 let.

Dále Vás chceme informovat, že Aplikace je určena pouze pro informační účely. V rámci Aplikace nejsou poskytována lékařská doporučení, posouzení ani léčba. Aplikace nemá nahradit zdravotní péči poskytovanou Vašim lékařem. Ve vztahu ke všem zdravotním vyšetřením a prohlídkám ve vztahu k Vašemu těhotenství a Vašemu zdravotnímu stavu a zdravotnímu stavu Vašeho nenarozeného miminka kontaktujte vždy výhradně svého lékaře. Pokud se domníváte, že se u Vás rozvinul akutní zdravotní stav, ihned kontaktujte svého lékaře nebo zdravotníka na pohotovosti (v nemocničním zařízení). Nikdy neopomíjejte profesionální lékařské doporučení ani neodkládejte návštěvu lékaře na základě informací získaných v Aplikaci. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy spojené s potenciálním onemocněním či zdravotním problémem, vždy vyhledejte pomoc kvalifikovaného lékaře. Nedoporučujeme ani nepodporujeme žádné specifické testy, zdravotníky, lékaře, produkty, léčby, léčebné přípravky, farmaceutické přípravky, zařízení, postupy, názory ani žádné jiné informace, které můžou být v Aplikaci uvedené.

 

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky nebo nejste srozuměni s účelem Aplikace, Aplikaci nepoužívejte.

Aplikace byla vytvořena a je provozována společností Media Park s.r.o., IČO: 27376371, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 109408 a tato společnost bude také správcem Vašich osobních údajů (viz níže).

V rámci Aplikace Vám nabízíme naše služby spočívající v možnosti vést si záznamy ve vztahu k Vašemu těhotenství (písemné včetně možnosti vkládání fotografií) a možnosti získávat informace ve vztahu k Vašemu těhotenství dle údajů, které o Vašem těhotenství uvedete,
a další služby.

Tento dokument obsahuje informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, a o Vašich možnostech a právech, které máte k dispozici ohledně sběru, zpracování, přístupu, aktualizace, opravy a výmazu Vašich osobních údajů.

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

V rámci Aplikace máte možnost si vytvořit vlastní účet (dále jen „Účet“). Účet můžete použít k bezpečnému přihlášení do Aplikace. Pokud si vytvoříte Účet za účelem přihlášení do Aplikace, zašleme Vám uvítací email, budeme s Vámi v kontaktu v rámci řešení Vašich dotazů a budeme Vám zasílat oznámení spojená výhradně s užíváním Aplikace.

Za účelem vytvoření Účtu v rámci Aplikace je třeba uvést následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Emailová adresa

(dále jen „Osobní údaje pro vytvoření Účtu“)

 

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše Osobní údaje pro vytvoření Účtu
na základě Vašeho souhlasu za účelem poskytnutí elektronické služby v podobě zřízení Účtu v rámci Aplikace, který bude označen Vaší emailovou adresou (login) a heslem, které si zvolíte. Váš osobní účet Vám především umožní jednoduchý přístup k Vašim záznamům uloženým v Aplikaci a doplnění dalších záznamů, využití služeb, které Aplikace nabízí a zálohování nahraných údajů. Elektronická služba v podobě zřízení Účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj Účet zrušit. Účet můžete zrušit sama přímo v rámci Aplikace nebo nás pro zrušení Účtu kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Dále pro umožnění fungování Aplikace bude společnost Media Park s.r.o. zpracovávat osobní údaj IP adresu Vašeho mobilního telefonu, na který si Aplikaci naistalujete.

V rámci dalšího používání Aplikace mohou být z Vaší strany poskytnuty další níže uvedené  údaje, které mohou mít charakter osobních údajů. Tyto údaje nahrajte do Aplikace pouze pokud souhlasíte s tím, aby je společnost Media Park s.r.o. zpracovávala za účelem umožnění Vám využití služeb Aplikace – tedy za tím účelem abyste tyto osobní údaje mohla nahrát do svého Účtu v rámci Aplikace, zálohovat si je na svém Účtu a využívat služeb, které Aplikace nabízí. Pro jiné účely tyto údaje zpracovávány společností Media Park s.r.o. nebudou.

Jedná se o následující údaje (popřípadě osobní údaje):

– předpokládaný termín porodu

– hmotnost maminky

– oblíbená jména

– seznam kontaktů

– Vaše poznámky

– Vaše fotografie

– Vaše nahrané obrázky

– Vaše záznamy a vzpomínky

– Vaše návštěvy u lékaře ve vztahu k Vašemu těhotenství (osobní poznámky, které si chcete zaznamenat, např. těhotenská váha, krevní tlak, tepová frekvence plodu, zdravotní stav dítěte, datum a čas návštěvy, jméno a profese Vašeho lékaře)

– informace o porodu (Vaše představy, požadavky, preference apod. ve vztahu k porodu)

V rámci Aplikace můžete využít funkci počítadlo kontrakcí a funkci pro záznam informací ve vztahu ke kojení – pro využití těchto funkcí mohou být z Vaší strany poskytnuty příslušné údaje o porodních kontrakcích a kojení.

 

Tyto údaje si můžete nahrát do Aplikace. Tyto údaje se používají pouze pro fungování Aplikace, tedy abyste si do ní mohla nahrát dle své volby údaje o Vašem těhotenství, abyste k těmto údajům měla opakovaný přístup a abyste dostávala informace vztahující se k stádiu Vašeho těhotenství. Tyto informace Vám budou poskytnuty v podobě notifikací a zpráv
v Aplikaci.

Žádáme Vás a doporučujeme Vám, abyste žádné jiné osobní údaje (jako například ale ne pouze jako Váš věk, adresu bydliště apod.) do Aplikace nenahrávala.

Výslovně Vás dále žádáme, abyste do Aplikace nenahrávala ani nám jinak nesdělovala žádné jiné citlivé osobní údaje, tedy jakékoli osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém nebo etnickém původu, o Vašich politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj
o zdravotním stavu, který nesouvisí s Vaším těhotenstvím, o sexuálním chování,
o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření.

Můžeme vám nabízet další obsah v aplikaci a rozšíření pro aplikaci, která si můžete zakoupit, stáhnout, nainstalovat a používat v naší aplikaci.

Pokud provedete nákup jakéhokoli obsahu v aplikaci, daný nákup bude dokončen přes distributora, od kterého jste si původně aplikaci zakoupili, nebo přes jiného zpracovatele platby třetí strany a vysouhlasíte, že budete dodržovat podmínky a postupy distributora vztahující se k nákupu, jak jste byli upozorněni; po nákupu dalšího obsahu můžete změnit svůj názor a zrušit svůj nákup z jakéhokoli důvodu.

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Media Park s.r.o.

Sídlo a zároveň kontaktní adresa: Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27376371

Telefon: +420606 650 101

Email: nadvornik@media-park.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou IT specialistů, kteří zajišťují fungování Aplikace.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy budeme mít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, abyste mohla Aplikaci prostřednictvím zřízeného Účtu využívat. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, bude Váš Účet ihned zrušen a všechny Vaše osobní údaje vymazány. Jinak budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu, dokud budete mít v rámci Aplikace zřízen svůj Účet s tím, že po 3 letech od Vašeho posledního užití Aplikace se Vás zeptáme, zda si i nadále přejete uchovávat svoje osobní údaje. Na vyslovení Vašeho souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů Vám poskytneme lhůtu 3 měsíce. Pokud od Vás na základě našeho kontaktu nezískáme souhlas, vymažeme Vaše osobní údaje po 3 letech
a 3 měsících (Váš účet v rámci Aplikace bude zrušen).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze automatizovaně.

 

Vytvoření Účtu je dobrovolné a vstup do Aplikace Vám bude umožněn i pokud tuto možnost nevyužijete. Potom budete Aplikaci využívat pouze anonymně a nemůžeme Vám garantovat zálohování nahraných údajů v Aplikaci. Pokud si zvolíte tuto možnost využívat Aplikaci bez vytvoření Účtu žádáme Vás a doporučujeme Vám, abyste do Aplikace nenahrávali žádné Vaše osobní údaje, tedy žádné údaje, na základě kterých by šlo Vaši osobu přímo či nepřímo identifikovat.

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media Park s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti Media Park s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) existence práva požadovat od společnosti Media Park s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
 7. g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost Media Park s.r.o. nezískala od Vás;
 8. h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Media Park s.r.o., jako na správce, vztahuje;
 6. f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Media Park s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. c) pokud společnost Media Park s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Media Park s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti Media Park s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Media Park s.r.o. bránila, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností Media Park s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost Media Park s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst .

 

8.11.2010 1:11

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist