Rodičovská dovolená

Zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (zaměstnanci) na jejich žádost k prohloubení péče o dítě rodičovskou dovolenou, jak uvádí § 196 zák. práce.

Matce dítěte se rodičovská dovolená poskytuje po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, v jakém o to požádají, nejdéle do tří let věku dítěte.

Po dobu rodičovské dovolené náleží rodiči za splnění určitých podmínek dávka státní sociální podpory (rodičovský příspěvek). Dobu, po kterou rodič čerpá rodičovskou dovolenou, není možné automaticky směšovat s dobou, po kterou je rodiči poskytován tzv. „rodičovský příspěvek“. 

Obecně platí, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně osobně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Rodičovský příspěvek

Již z této prosté citace zákona je zřejmé, že i když má rodič nárok na rodičovský přípěvek do 4 let věku dítěte (7 let věku) zaměstnavatel mu dle zákoníku práce poskytuje rodičovskou dovolenou maximálně do 3 let věku dítěte.

Chce-li zaměstnanec být tzv. s dítětem doma do 4 let jeho věku, musí podat před uplynutím doby, po kterou mu je poskytována rodičovská dovolená, žádost o poskytnutí neplaceného volna.

Tuto svou žádost musí řádně zdůvodnit. Zaměstnavatel této žádosti nemusí vyhovět. V případě, že žádosti není vyhověno, musí zaměstnanec nastoupit nejdéle v den následujícím po dni, kdy dítě dovrší 3 let, zpět do zaměstnání, jinak se vystavuje riziku rozvázání pracovního poměru.

Ačkoli je rodičovský příspěvek dávkou státní sociální podpory, nejsou v době jeho pobírání příjmy rodiče sledovány, rodič, který rodičovský příspěvek pobírá, může být výdělečně činný, musí však po dobu výkonu práce zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou

Stejně tak jako doba, po níž zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, je i doba, po níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou dle ust. § 53 odst. 1 písm d) z.č. 262/2006 zák. práce tzv. dobou ochrannou, po kterou nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (to se netýká výpovědí daných z tzv. organizačních důvodů, kromě výpovědí daných z organizačních změn spočívajících v tom, že se zaměstnavatel přemísťuje v mezích míst, která byla v pracovní smlouvě uvedena jako místa výkonu práce). Se zaměstnancem na rodičovské dovolené nelze ani okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ačkoli byla rodiči poskytnuta zaměstnavatelem rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte, má možnost i v jejím průběhu požádat zaměstnavatele o ukončení rodičovské dovolené a o návrat do zaměstnání. 

V případě návratu zaměstnance do zaměstnání po vyčerpání rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit jej podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce), nikoli však na původní práci a pracoviště, jako je tomu po skončení mateřské dovolené nebo u muže po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

26.2.2009 9:22 | autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist