První pomoc při otravě

K častým otravám v domácnosti dochází při požití umývacích a čisticích prostředků, ředidel, těkavých látek, atp. Časté je také náhodné požití léků.Z potravin jsou nejrizikovější houby. Přitom z výživového hlediska dítěti nepřinášejí prakticky nic. Navíc otrava houbami u dětí probíhá vždy dramaticky a následky bývají závažnější než u dospělých.

Při podezření na otravu vždy zajistěte zbytek látky, potraviny, kterou dítě jedlo, případně vzorek zvratků a vezměte je s sebou k lékařskému ošetření.

Volejte Toxikologické informační středisko (TIS) tel: 224 919293 224 915402. Středisko má nepřetržitou službu a přítomný odborník vám poradí jak při které otravě postupovat.

Obecná pravidla při otravě:

  1. Vypláchněte dutinu ústní tekoucí vodou.
  2. Pokud dítě zvrací, zajistěte vzorek zvratků. 
  3. Při požití saponátů, kyselin, louhů a těkavých látek jako například benzinu nevyvolávejte zvracení.
  4. K pití se hodí čaj nebo voda bez bublinek. Při riziku poleptání jícnu kyselinou nebo louhem nedávejte pít nic, pokud se toho dítě nedožaduje.
  5. Podání 3 až 10 tablet rozdrceného živočišného uhlí ve vodě má nezastupitelný význam zejména u otrav léky, houbami, rostlinami. Živočišné uhlí nepodávejte při riziku poleptání sliznice jícnu a dutiny ústní kyselinou nebo louhem.
  6. Volejte Toxokologické informační středisko nebo lékařskou pomoc. Vzorek látky, kterou se dítě otrávilo vezměte s sebou.
Komentáře k článku
Počet komentářů: 0
Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené