Dětské otravy – jak jim předcházet a jak na ně reagovat

Děti může čekat jako doma tak venku celá řada nástraha a nebezpečí. Která jsou ta nejčastější a jak je řešit?

Dětské otravy

Záslepky do elektrických zásuvek, chrániče ostrých rohů nábytku, pojistky proti otevření dveří, oken a balkonů, zábrana na schody. To všechno může dítě ochránit před zraněním. Přesto na něj doma i venku číhá mnoho dalších nebezpečí. Zdánlivě neškodné věci, které denně používáme v domácnostech, užívané léky nebo rostliny zútulňující naše domovy, představují pro dětský organismus nebezpečný zdroj možných nebezpečí v podobě otrav.

 • Ze všech registrovaných otrav v ČR jich více než polovina připadá na dětské pacienty.
 • Nejrizikovější skupinou jsou děti mezi 1 až 3 lety, které tvoří více než polovinu dětských pacientů postižených otravami.
 • K 70 – 90 % otrav dojde doma.
 • Nejčastějším místem otrav jsou kuchyně (3/4 případů).
 • Nejčastěji se děti otráví léky, chemickými látkami a rostlinami.

Čím se může dítě otrávit

Léky

Otravy léky spadají do kategorie náhodné. Nejčastěji se otráví děti od 1 do 5 let, protože jsou zvídavé a rády poznávají okolní svět. Často za otravu dítěte mohou sami rodiče. Nedodrží dávkování léků, zamění je nebo podají dítěti místo sirupu například éterický olej. Nejlepší prevencí otrav je umístit léky mimo dosah dětí, včetně vitamínů. Pokud je dítě nemocné, neměli by rodiče mluvit o lécích jako o bonbonech a pamlscích.

Čisticí prostředky v domácnosti

Počet nehod, při kterých se děti otráví nějakým čisticím prostředkem, stoupá. Důvodem je rozšiřující se nabídka čisticích prostředků na trhu a jejich častější používání v domácnostech. Děti lákají barevné a zajímavé obaly čisticích prostředků, které se často pletou s nápoji a jinými potravinami. Častou příčinou otrav dětí je i nešvar v českých domácnostech, kdy se přelévají nebo stáčejí chemikálie do neoriginálních obalů, kterým chybí etiketa s informací o jejich složení. Rodiče mohou předcházet těmto nehodám především tím, že přípravků nebudou mít doma mnoho a budou vybírat takové, jejichž obal je opatřen bezpečnostním uzávěrem.

Avivážní prostředky

obsahující kvartérní amoniové sloučeniny mohou při požití většího množství výrazně dráždit sliznici a kůži. Pokud dítě pouze olízne hrdlo nádoby, koncentrace chemikálií není tak silná, aby mu ublížila. Velmi častou příčinou dětských otrav v domácnosti jsou také

leštěnky na nábytek

a další přípravky obsahující benzín, petrolej a minerální oleje.

Odstraňovače skvrn na textil způsobují podle koncentrace bělících složek různě silné podráždění zažívacího traktu. Po požití může u malých dětí dojít i k rozsáhlejšímu postižení sliznic.

Čističe potrubí

se často prodávají v obalech, které lákají děti, například s motivem krtka. V pevné podobě má prostředek tvar pecičky. Pokud dítě mělo pecičky pouze v ústech a nespolklo je, může dojít k otoku rtů nebo poleptání dutiny ústní. Pokud dítě pecičku spolkne, hrozí mu poleptání jícnu a eventuálně i žaludku.

Přípravky na čistění sanitární techniky obsahují různé koncentrace chlornanu sodného, peroxidu vodíku a kyselin. Proto je důležité v případě otravy znát přesný název nebo složení prostředku podle jeho etikety, aby mohla být zahájena správná léčba postiženého. Některé z těchto přípravků mohou zažívací trakt dítěte pouze podráždit, jiné jej však poleptají.

Kosmetika

Při požití kosmetických přípravků jako jsou pleťové krémy, mýdla, šampóny na vlasy nebo pomády na rty nehrozí dětem velké nebezpečí, protože jsou netoxické. Záleží však na množství, které děti snědly nebo vypily. Po požití menšího množství se dostaví průjmy, nevolnost a zvracení. Větší riziko představují kosmetické přípravky s obsahem alkoholu (vody po holení, toaletní vody, parfémy…).

Chemické látky v garáži, dílně a na zahradě

Součástí nemrznoucích směsí, například Fridexu, je etylénglykol, který způsobuje jejich vysokou toxicitu. Kvůli příjemně nasládlé chuti může dítě vypít velké množství této látky. Následkem může být i smrtelná otrava.

Rostliny

Nejlepší prevencí otrav rostlinami je znát všechny rostliny a květiny, které v domácnosti nebo na zahradě pěstujeme. Odborníci nedoporučují pěstovat jedovaté rostliny v rodinách, které mají malé děti. Pro ně představují určité nebezpečí i rostliny s trny a ostrými okraji listů. Doma pěstované rostliny by neměly být postavené na zemi, ale mimo dosah dětí. Celoročně se objevují otravy pokojovými rostlinami především u batolat. Většinou však ochutnají jen velmi malé množství, tudíž riziko otravy je nízké. Mezi nejčastěji pěstované nebezpečné pokojové rostliny patří například dieffenbachie nebo skupina pryšcovitých (např. pryšec trojhranný, Kristova koruna apod.).

Při pobytu venku je nutné mít nad dětmi trvalý dozor. Některé jedovaté rostliny se mohou nacházet na veřejnosti volně přístupných místech, například městských parcích. Mezi volně rostoucí jedovaté rostliny se řadí například čilimník obecný, lidově známější jako zlatý déšť, nebo tis červený.

Jedovaté houby

Základní prevencí před otravou houbami je jejich dokonalá znalost. Přesto se každoročně objevují případy otravy houbami. Otrávit se můžeme i jedlými houbami, které byly nevhodně skladované. Jedovaté houby představují pro děti velké riziko, protože i malé množství jim způsobí těžkou otravu. Odborníci nedoporučují dávat dětem pokrmy z hub vůbec nebo velmi zřídka, protože jsou pro ně těžko stravitelné. Důležité je také hlídat děti, aby samy neochutnávaly syrové houby. Děti totiž rády napodobují chování dospělých, proto by houbaři před nimi nikdy neměli syrové houby ochutnávat.

Nejjedovatější houbou v Česku je muchomůrka zelená. Příznaky otravy, jako je průjem a zvracení, se mohou objevit až za 8 – 12, nebo i za 24 hodin. Otravy muchomůrkou jsou velmi často smrtelné. K dalším jedovatým houbám patří například muchomůrka tygrovaná nebo hřib satan.

Některé mýty o houbách

 • Pověra: Jedovaté houby jsou pestře zbarvené. Není to pravda. Řada smrtelně jedovatých hub je bílá nebo má nenápadnou barvu.
 • Pověra: Jedovaté houby nejsou ožírané slimáky a hmyzími larvami. Není to pravda, např. muchomůrka zelená je pro hmyz neškodná a jeho larvy se v ní běžně vyskytují.
 • Pověra: Dlouhé vaření či smažení zlikviduje každý jed. Není to pravda. Pouze některé jedovaté houby se po tepelné úpravě stanou jedlými (např. hřib satan), ale většina toxinů je tepelně vysoce stabilní a var je neničí.
 • Pověra: Jedovaté houby chutnají odporně. Není to pravda. Řada smrtelně jedovatých hub je obecně označována za chuťově vynikající.

Zdroj: wikipedia.cz

Školní pomůcky

Všechny školní pomůcky prochází přísnými kontrolami. Hygienicky schválené výrobky však mohou při použití většího množství způsobovat dětem zažívací potíže nebo nevolnosti.

Co dělat, když se dítě otráví?

Pokud mají rodiče podezření, že dítě vypilo nějakou chemikálii, snědlo léky, kousek rostliny, kosmetiky nebo se mohlo jinak otrávit, nesmí především propadat panice. V některých případech nevhodnými opatřeními, například nešetrným vyvoláváním zvracení, mohou dítěti způsobit ještě větší poškození organismu.

Nejdůležitější je zjistit, co vlastně dítě snědlo nebo vypilo a zajistit vzorek. U léků je důležité znát jejich název. Pokud dítě ochutnalo nějakou rostlinu nebo houbu, je důležité vědět, jak se rostlina jmenuje. Vždy kontaktujte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (TIS) 224 919 293 nebo 224 915 402. Ošetřujícím lékařům pomůže vzorek rostliny nebo hub, podle kterých mohou rozhodnout, o jakou intoxikaci se jedná. U čistících a jiných chemických prostředků je nutné znát název přípravku, nebo alespoň účel použití. Nejvíce informací může získat ošetřující lékař z etikety na obalu, která by měla obsahovat údaje o složení prostředku. Pomoci může i zbytek přípravku.

U velkého počtu intoxikací má v rámci první pomoci důležitou roli podání tzv. živočišného uhlí. To je schopné na sebe navázat velké množství jedovatých látek. Jeho podání však nevyřeší každou otravu dítěte, někdy je naopak jeho podání zbytečné nebo se dokonce nedoporučuje.

Toxikologické informační středisko

Kde vám poradí jak reagovat v případě otrav?

Na telefonním čísle TIS 224 919 293 nebo 224 915 402

Při telefonátu zachovejte klid.

Lékař TIS se vás bude ptát:

 1.  Komu se nehoda stala: dítě, dospělý (pokud možno udat celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu).
 2.  Jaký je věk postiženého, jeho hmotnost (alespoň odhadem), trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.
 3.  Jaká látka je příčinou otravy? Lék, rostlina, chemikálie, komerční přípravek atd.? U léků udat, zda se jedná o lék, který postižený užívá nebo o cizí lék. U komerčních přípravků je potřeba získat co nejvíce informací z etikety, nebo alespoň vědět, k čemu se látka používá.
 4.  Jak velké množství látky působí? Množství, které ubylo co nejvíce upřesnit.
 5.  Kdy se nehoda stala?
 6.  Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití se, vdechnutí, kousnutí apod.
 7.  V jakém stavu je postižený? Má nějaké zdravotní potíže?
 8.  Jaká opatření byla doposud provedena?
 9.  Kdo a odkud volá: jméno, město, telefonní číslo (důležité pro zpětnou vazbu v případě potřeby).

První pomoc při podezření na otravu

Komerčními a chemickými prostředky

 1.  Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení!
 2.  Vypláchněte dítěti ústa.
 3.  Pokud dáváte dítěti napít, podejte mu vlažný čaj nebo vodu.
 4.  Opatřete si obal a etiketu se složením a přesným názvem výrobku.
 5.  Zavolejte lékaře nebo TIS na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.

Rostlinami, jejich listy a plody

 1.  Vyndejte dítěti zbytky z úst.
 2.  Vypláchněte dítěti ústa.
 3.  Pokuste se zjistit, jakou rostlinu dítě snědlo.
 4.  Kontaktujte lékaře nebo TIS na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 5.  Pokud lékař doporučí, dejte mu několik tablet aktivního (živočišného) uhlí.

Léky

 1.  Zjistěte si přesný název léku.
 2.  Zavolejte lékaři nebo kontaktujte TIS na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 3.  Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení!
 4.  Pokud to lékař nebo TIS doporučí, nebo nelze-li neprodleně radu získat, dejte dítěti několik tablet aktivního (živočišného) uhlí.

Houbami

 1.  Pokuste se zjistit název houby.
 2.  Zajistěte jídlo z hub nebo jeho zbytky, důležité jsou i zvratky nebo průjmovitá stolice.
 3.  Podejte tablety aktivního (živočišného) uhlí
 4.  Kontaktujte lékaře nebo TIS na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.

Zdroj: Tiskové materiály

Březen 2010

O nebezpečí, které může na děti číhat doma i venku, hovořila MUDr. Hana Rakovcová a Mgr. Karolína Mrázová z Toxikologického informační střediska při Klinice pracovního lékařství 1. LF a VFN v Praze.

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist