Bio slovníček, průvodce světem bez jedů

Víte, co je pesticid, karcinogen nebo emulgátor? Možná jedovatě znějící slova, která nám však pomáhají zorientovat se ve světě, aby pro nás tolik jedovatý nebyl …
Snad se náš malý slovníček stane i vaším dobrým průvodcem ve světě bio a ne-bio. Není abecední, ale je rozdělen podle témat.

Biopotravina (bioovoce, biozelenina, biopečivo, biovíno…) – potravina, která byla vyrobena v rámci ekologického zemědělství (EZ). Je označena zvláštní značkou BIO.

Biooblečení a biokosmetika – stejný princip jako u biopotravin. Suroviny, ze kterých je vyrobena daná košile nebo krém, pocházejí z EZ.

Zdraví

Akaricidy – pesticidy používané k hubení roztočů, například svilušek

Emulgátory – tak zvaná „éčka“. Jedná se o látky přidávané do potravin, aby jim byla prodloužena trvanlivost, zvýrazněna chuť nebo barva také zvyšují nebo regulují kyselost, sladkost a zahušťovací vlastnosti potravin. Mnohé z nich mají negativní (nebo sporný) vliv na lidské zdraví.

Fungicidy – látky na ochranu rostlin používané proti houbovým chorobám

Chemické jedy – například pesticidy, herbicidy, insekticidy, biocidy apod. Tyto látky se v EZ nesmějí používat.

Pesticidy – chemické látky používané člověkem na potlačení nebo vyhubení nejrůznějších nežádoucích organismů dělí se na akaricidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy aj.

Rezidua – zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a přírodě cizích látek

Rezidua pesticidů – zbytky pesticidů, které je možné najít v krvi člověka při jejím rozboru

Biocidy – látky potlačující nebo hubící živé organismy usmrcující prostředek

Herbicidy – chemický nebo biologický přípravek k ničení rostlin (plevelů)

Insekticidy – látky používané k hubení hmyzích škůdců

Karcinogen – jakákoliv chemická nebo biologická látka či průmyslový proces, který způsobuje rakovinné bujení nebo mu napomáhá, vede k výskytu rakovinných nádorů

Příroda

Biodiverzita – rozmanitost, různorodost biotických složek systému

Bioprodukt – produkt nebo surovina pocházející z kontrolovaného ekologického zemědělství

Enzymy – jednoduché či složené bílkoviny, které napomáhají chemickým přeměnám v živých organismech a zajišťují jejich harmonickou funkci

Ekologické zemědělství – zemědělství organické, biologické, ekozemědělství… Používá se také zkratka EZ. Je to zemědělská produkce šetrná k životnímu prostředí a k chovaným zvířatům s cílem produkovat potraviny (biopotraviny) nejvyšší kvality. Ekologičtí zemědělci jsou každoročně sledováni nezávislou kontrolou (v ČR: AB Cert, KEZ a Biokont).

EZ – často používaná zkratka pro pojem ekologické zemědělství

Biologické zemědělství – jiný výraz pro ekologické zemědělství používá se zejména v německy mluvících zemích (biologische Landwirtschaft)

Organické zemědělství – jiný výraz pro ekologické zemědělství používán je hlavně v anglicky mluvících zemích (organic farming)

Průmyslové zemědělství – konvenční, běžné nebo „normální“ zemědělství. Jedná se o intenzivní velkovýrobu, která ve svém důsledku znečišťuje životní prostředí i živé tvory včetně člověka.

Integrované zemědělství – moderní systém hospodaření s omezením (ale ne s vyloučením) používání syntetických pesticidů. Je tedy někde mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím

Obnovitelný zdroj energie (také někdy „zelená“ energie) – takový zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let. Označují se tak některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané především z jaderných přeměn v nitru Slunce. Mezi obnovitelné zdroje patří také větrná a vodní energie, ale též „energie vln“, „energie přílivu“ a „bioenergie“. Podle řady názorů sem spadá i energie jaderná. Definice podle českého zákona o životním prostředí zní: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy, nebo za přispění člověka.“ Ve skutečnosti může být obnovitelnost řady zdrojů považovaných za obnovitelné sporná.

Neobnovitelný zdroj energie – takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. Typickými příklady neobnovitelných zdrojů energie jsou především fosilní paliva: uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina, hořlavé písky a hořlavé břidlice. Jaderná energie může být zařazena jak mezi obnovitelné, tak mezi neobnovitelné zdroje.

Ekosystém – jednota živé a neživé přírody, tvořící dynamický rovnovážný systém. Zahrnuje stanoviště, producenty, konzumenty a dekompozitory.

Emise – znečišťující látky unikající nebo vypouštěné do vzduchu, jinak také exhaláty

Environmentální (z angl. environment – okolí, prostředí) – týkající se životního prostředí

Eroze půdy – rozrušování půdy (např. vodou nebo větrem) a její odnos na jiná místa

Fauna – zvířena, souhrn živočišných druhů obývajících určité území

GMO („geneticky modifikovaný organismus“) – organismus, jehož genetický materiál (DNA) byl úmyslně změněn, jinými slovy: došlo u něj ke genetické mutaci

Kontaminace – znečištění vzduchu, půdy, vody, potravin a dalších materiálů toxickými nebo infekčními látkami

Welfare – v této souvislosti: „životní pohoda hospodářských zvířat“

Jedním slovem

mortalita – úmrtnost

patogen – škodlivý (choroboplodný) organismus

rezistence – odolnost

Obchod

Fair Trade (do češtiny překládáno také jako spravedlivý či férový obchod) – obchodní partnerství, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí. „Férové“ obchodní podmínky kladou důraz na dodržování pracovního práva a ochrany životního prostředí a také na zvyšování informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Fair Trade tak poskytuje konkrétním lidem v rozvojových zemích šanci vymanit se z bludného kruhu bídy vlastními silami a žít důstojný život. Odkupní cena surovin (např. káva, banány, bavlna) je nastavena na určitou úroveň a nepodléhá výkyvům trhu. Fair Trade současně dává spotřebitelům jedinečnou možnost snadno a účinně podpořit alternativní ekonomický model, dát hlas jinému způsobu obchodování a výroby a v neposlední řadě získat velmi kvalitní výrobky za odpovídající cenu.

BIO neznamená léky ani potravinové doplňky nebo jiné pilulky. Bio neznamená vegetariánství. Bio není žádná sekta nebo aktivistická skupina.

Zdroje:
http://www.pro–bio.cz
www.priroda.cz
www.wikipedia.org/wiki

18.3.2009 12:34 | autor: Magdalena Holancová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist