Odpovědi na dotazy o rodičovském příspěvku v roce 2012 (1. část)

PORADNA V článku naleznete odpovědi na dotazy související se změnami v rodičovském příspěvku, které jste napsali do naší diskuze.

Jsem na 4leté variantě, neměla jsem jinou možnost. Synovi je nyní skoro 2,5 roku a teď se mi má narodit v březnu další dítě. Při rodičáku jsem pracovala na plný úvazek tři měsíce, má to nějaký vliv?
Bohužel to vliv nemá, ovšem obraťte se na oddělení dávek státní sociální podpory na úřadu práce a nechejte si posoudit možnost volby výše rodičovského příspěvku, protože toto ovlivňuje i výdělečná činnost otce. Bližší informace vám poskytnou na uvedeném úřadě.

Dcera se narodila začátkem října minulého roku a otec dítěte nastoupil na jeden den na mateřskou, a to 10. 12. 2011, aby mohl provést volbu na 3 roky. Tak mě zajímá, jestli bude i nadále činit RP 7 600 Kč podle dřívějšších předpisů, anebo budeme pobírat jen 7 100 Kč podle nových předpisů, i když už bylo požádáno v jiném rozhodném období, kdy platily jiné předpisy. (Nám vyhovuje 3 letá varianta RP a přijde mi, že teď ji teď udělali dost nevýhodnou… Říká se, že do 3 let věku dítěte je potřeba se mu co nejvíce věnovat, tak si nedovedu představit ve 2 letech ho už dát někam do jeslí. A je otázka, jestli bude všude dostatek míst. Teď máme druhou dceru a nelituji času tří let na mateřské, který jsem věnovala při výchově prvního dítěte.)
Můžete i nadále pobírat rodičovský příspěvek ve 3leté variantě, nikdo vás nebude nutit k přechodu na nový systém rodičovského příspěvku, nemusíte mít obavy.

Mám dotaz ohledně možnosti volby dvouleté varianty rodičovského příspěvku. Jsem na MD od prosince, předtím jsem byla na tříleté mateřské (skončila v srpnu 2011). Zaměstnaná jsem, jen mám psaný minimální plat cca 10 000 hrubého. K tomu mám podnikání jako vedlejší činnost. Zajímá mě tedy, jestli si můžu zvolit dvouletou variantu. Kvůli podnikání by mi zkrácená varianta vyhovovala více.
Nyní se již nevolí varianty rodičovského příspěvku, po skončení peněžité pomoci v mateřství začnete znovu pobírat rodičovský příspěvek, u kterého si budete moci zvolit jeho výši. Bližší informace k rodičovskému příspěvku pak dostanete na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Jsem na tříleté rodičovské dovolené do 18. 5. 2013. Chtěla bych dát syna do školky od ledna 2013. Do práce nutně nemusím, ale protože jde o firmu se sezonními pracemi a sezona začíná 1. dubna, bylo by to pro mě jednodušší nastoupit dříve než v květnu. Musím tedy přestoupit na nový systém? Zažádám si o školku od ledna, ale přesně nerozumím – jak by se mi platil rodičovský příspěvek: jen do výše 220 tisíc? To znamená asi do půlky března 2013?
Pokud „zůstanete“ u současného systému rodičovského příspěvku, můžete dát syna do školky pouze na 5 dnů v měsíci (do jeho 3 let). Pokud byste ho chtěla dávat do školky neomezeně, skutečně byste se musela zapojit do „nového“ systému rodičovského příspěvku, kdy vám spočítají částku, kterou jste už na rodičovském příspěvku vyčerpala, a dají vám pouze zbývající částku do 220 000 Kč s tím, že si ji na jednotlivé měsíce můžete rozvrstvit vy sama. Bližší informace k rodičovskému příspěvku pak dostanete na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Jsem na rodičovské dovolené do 22. 10. 2012 – podle „starého systému“. Nyní jsem podruhé těhotná, termín porodu mám přibližně v polovině září, nástup na mateřskou dovolenou cca 1. 8. 2012. Starší dceru bych chtěla od září 2012 přihlásit k celodenní docházce do MŠ. Je tedy nutné přehlásit se do nového systému, aby mohla být docházka do MŠ celodenní? Jak se v tomto tomto případě zkrátí výpočet dosavadní rodičovské dovolené: budu dostávat stále 7 800 Kč s tím, že toto bude dříve vyčerpáno? Jak toto ovlivní nástup na PPM – bude s tím automaticky ukončen rodičovský příspěvek? Prosím o radz, jaký postup je v mém případě nejvýhodnější a kdy je nutné zažádat o změnu na nový systém a co to obnáší.
Ve vašem případě by mohlo být výhodné se do nového systému zapojit, protože budete moci dávat dítě do školky neomezeně a sama si rozložíte zbývající výši rodičovského příspěvku (do částky 220 000 Kč) tak, abyste ji celou vyčerpala, než začnete pobírat další peněžitou pomoc v mateřství na miminko (pokud na ni budete mít nárok), nebo se rodičovský příspěvek ode dne porodu převede na mladší dítě a vy začnete čerpat novou částku 220 000 Kč. Rodičovský příspěvek na starší dítě by vám tak propadl. Bližší informace k rodičovskému příspěvku pak dostanete na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Byla mi automaticky zvolena 4letá varianta pobírání rodičovského příspěvku. Příští rok v září chceme, aby se nám narodilo druhé dítě. Tudíž mi na první dítě bude zbývat pobírat RP cca ještě 2 roky. Pokud se mi narodí druhé dítě, přijdu o zbytek RP, který by mi měl úřad vyplácet ještě zbylé 2 roky? Nebo budu pobírat RP na obě děti? Jak to je? A pokud u prvního dítěte přejdu na 3letou variantu a narodí se mi druhé dítě, přijdu o RP příspěvek na první dítě, který by mi měli ještě rok vyplácet? Dále mě zajímá, pokud si nechám u prvního dítěte 4letou variantu a nepřejdu na nový systém, budu ho moci dát podle nového systému ve 3 letech do školky na více než 4 hodiny denně? A nepřijdu přitom o RP?
U rodičovských příspěvků se již nebudou volit varianty. Pokud plánujete druhé dítě, bylo by vhodné se do nového systému zapojit a vyčerpat co možná nejvíce z částky 220 000 Kč na starší dítě, protože rodičovský příspěvek je možné pobírat pouze na nejmladší dítě v rodině a na starší dítě tak zaniká. Pokud se zapojíte do nového systému, můžete dávat starší dítě do školky prakticky bez omezení. Abyste mohla volit částku rodičovského příspěvku, je nutné, aby otec dítěte pracoval. Ale s tím vám blíže poradí na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Mám dotaz ohledně jeslí a odebrání či neodebrání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek pobírám ve 3leté variantě, rodičovská mi končí v srpnu 2013. Nyní se chci již vrátit do práce na poloviční úvazek. Od září 2012, kdy budou synovi 2 roky, jsem chtěla využít jesliček. Budu tedy muset stále dodržovat 5 dní v měsíci, nebo se dá nějak přejít na nový systém, abych o rodičovský příspěvek nepřišla a mohla přitom pracovat?
Bohužel možná neomezená docházka dětí do školky platí pouze při zapojení do nového systému rodičovského příspěvku. Pokud zůstanete u starého systému, budete moci dávat dítě mladší 3 let do školky pouze na 5 dnů v měsíci a jinak volit jeho hlídání třeba babičkou, kamarádkou, placenou chůvou apod.

Jsem na rod. dovolené, byla mi určena na 4 roky. Jelikož jsem v částečném důchodu, beru 2 600 Kč a rodičák 3 800 Kč, synovi je 2,5 roku. Neumím to spočítat, když bych to chtěla změnit ze 4 na 3 roky, když dříve jsem brala rodičák 7 600 Kč. Můžete poradit?
Pokud byste mohla zvolit výši rodičovského příspěvku, bude jeho výše na vás. Abyste však mohla výši rodičovského příspěvku volit, je třeba, aby otec dítěte pracoval, jinak budete nucena zůstat u starého systému. Bližší informace k rodičovskému příspěvku pak dostanete na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Jsem na rodičovské dovolené s druhým dítětem (6 měs.). Protože jsem nesplňovala podmínky pro PPM, automaticky jsem spadla do čtyřleté varianty. S manželem jsme se rozhodli, že se na rodičovské dovolené vystřídáme, abychom mohli provést volbu na tříletou variantu. K poslednímu říjnu jsem ukončila rod. dovolenou. V listopadu manžel nastoupil na mateřskou. Protože jsme čekali na potvrzení výše PPM z OSSZ až do poloviny prosince, protáhla se manželovi rodičovská dovolená až do konce prosince. V prosinci jsem znovu zažádala o rodičovský příspěvek. Přišlo nám schválení volby i oznámení o přiznání rod. příspěvku od 1. 1. 2012. Na sociálce nám však bylo řečeno, že pro nás budou platit nové podmínky. Tzn. 220 tis. s tím, že nám odečtou, co už bylo vyplaceno. Jak je to možné? Všude se píše, že novela platí pouze pro nové žadatele. Takto přijdeme v součtu téměř o 50 tis. Kč. Rod. příspěvek už jsem pobírala a o žádnou změnu nežádala.
Bohužel skutečně bude záležet na tom, od kdy vám rodičovský příspěvek byl přiznán, a protože to bylo až od 1. ledna 2012, týká se vás již nový systém rodičovského příspěvku, a to se všemi klady i zápory. Přesto si nechejte blíže vysvětlit situaci a další postup na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Mám 1 dítě (21 měsíců), beru rodičovský příspěvek od srpna 2010, neboť do července 2010 jsem byla v cizině, kde jsem také pracovala. Zažádala jsme si vyplácení rodičovského příspěvku podle nového systému, ale nemohu k žádosti doložit jako přílohu – tiskopis o potvrzení o denním vyměřovacím základě, který vyplňuje OSSZ. Mám však doklady od zaměstnavatele ze zahraničí (země EU), ve kterém jsou uvedeny mé příjmy, sociální pojištění, výplata mateřské i daně. Stačí úřadu práce tyto doklady, nebo musím vyplňovat jiný tiskopis? Když jsem žádala o příspěvek v srpnu 2010, tak úřadu práce stačili tyto doklady.
V srpnu 2010 tyto doklady stačily, protože se z příjmu při rodičovském příspěvku nijak nevycházelo. Nyní však mohou výši dávky zvolit pouze občané, kteří měli peněžitou pomoc v mateřství či by na ni v ČR měli nárok, takže se obávám, že vám změnu výše rodičovského příspěvku nedovolí. Ovšem záleží také na otci dítěte, pokud pracuje v ČR, bude úřad práce chtít potřebné doklady od něj. Blíže a konkrétněji vám poradí na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Mám zvolenou 3letou variantu podle starého způsobu. Rodičovská mi končí na konci září 2012. Nyní jsem těhotná a termín mám na začátku června. Slyšela jsem o možnosti vyplacení rozdílu nedobraného rodičovského příspěvku. Je na tom něco pravda? U mě by to znamenalo, že by mi byly vráceny necelé 4 měsíce, což je dobré, ale nevím, jestli je to možné. Ještě bych se chtěla zeptat: zaměstnavatel mi ukončil smlouvu, tím pádem jsem nezaměstnaná. Manžel pracuje jako OSVČ. Mám nárok na vybrání si varianty délky rodičovské dovolené?
Bude především záležet na tom, zda si manžel platí nemocenské pojištění, které je u OSVČ dobrovolné. Pokud si ho platí a po potřebnou dobu minimálně 270 kalendářních dnů, budete si moci zvolit částku rodičovského příspěvku, a tím pádem vyčerpat na starší dítě co nejvíce. Ovšem nemůžete počítat s vyplacením celého rozdílu, který vám bude u rodičovského příspěvku scházet do výše 220 000 Kč. Nejvýše můžete měsíčně čerpat částku 11 500 Kč. Blíže vám poradí na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Aktuálně čerpám 3letou variantu rodičovské dovolené, která mi bude v květnu končit. S manželem plánujeme druhé dítě. Bohužel se nemám kam vrátit do práce – zaměstnavatel ukončil podnikání, budu muset na ÚP, tak bych chtěla vědět, jak to funguje s tou možností zvolit si výhodnější variantu na 3 roky přes manželovo nemocenské pojištění, pokud bych otěhotněla?
Ano, je to skutečně tak, protože nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dostanete hned od porodu rodičovský příspěvek. Díky výdělečné činnosti otce si budete moci zvolit výši rodičovského příspěvku.

Na druhé dítě jsem od 3. 6. 2011 do 15. 12. 2011 pobírala PPM. V listopadu 2011 jsem zažádala o rodičovský příspěvek v základní výměře (3 roky). V prosinci loňského roku jsem obdržela od referátu SSP dopis, ve kterém mi zaslali schválení volby v základní výměře. Takže jsem předpokládala, že rodičovský příspěvek budu čerpat ještě podle starého systému. Minulý týden mě však telefonicky kontaktovala pracovnice ze SSP a sdělila mi, že vzhledem k tomu, že moje PPM v prosinci je vyšší než výše rodičovského příspěvku, v prosinci nic nedostanu (což chápu, toto bylo i při mé první rodičovské dovolené), a začnou mi tedy dávku vyplácet až od ledna 2012 a výplata RP bude prováděna již podle nových pravidel. Zároveň mi poštou zaslali nový tiskopis pro volbu výše rodičovského příspěvku. Chtěla jsem se tedy zeptat, zda rozhodným okamžikem pro určení způsobu vyplácení je den nástupu na RP (v mém případě 16. 12. 2011), nebo den, od kterého náleží dávka RP (u mě 1. 1. 2012)?
Bohužel skutečně se vše odvíjí od data, kdy máte na rodičovský příspěvek nárok. Pokud jste měla vyšší peněžitou pomoc v mateřství, za prosinec 2011 jsou nárok na rodičovský příspěvek neměla a dostanete jej až od ledna 2012. Tím pádem se vás týká nový systém rodičovského příspěvku.

Zatím jsem nepracovala a nyní pobírám rodičovský příspěvek na druhou dcerku (6 měsíců), který volně navazoval na ten první (dcerce budou 3 roky), ale otec je cizinec s trvalým bydlištěm v Itálii a je podnikatel. Bylo by nějakým způsobem možné, abych si mohla vybrat délku trvání RP? Obávám se, že nikoliv. Ale přesto na kontaktní místo dávek státní sociální podpory na úřad práce zajděte a nechejte si situaci posoudit přímo odborníky.

Máme syna narozeného v říjnu 2010 a rodičovský příspěvek jsme si zvolili do 3 let věku dítěte. Plánujeme ale další dítě. Je možné přejít na nový systém vyplácení = zvolit si variantu do dvou let = bude do této doby vyplacen celý objem 220 000 (tedy to, co zbývá)?
Ano, pokud splníte podmínky pro možnost volby rodičovského příspěvku, je skutečně možné si výši rodičovského příspěvku zvýšit a vyčerpat tak na starší dítě co největší částku z 220 000 Kč. Podrobnosti se dozvíte na kontaktním místě dávek státní sociální podpory na úřadu práce.

Formulář žádosti o rodičovský příspěvek najdete ZDE.

Na dotazy odpověděla: Ludmila Řezníčková

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist