Dávky státní sociální podpory v roce 2010

Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v roce 2009 a 2010 řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:

Pokud nenajdete řešení právě pro tu svoji situaci, ptejte se na adrese redakce, naši odborníci Vám rádi poradí.

PORODNÉ

Jednorázová dávka, která činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Nárok na tuto dávku má žena, která porodila dítě. Otec dítěte má nárok na porodné pouze v případě, že žena, která dítě porodila, zemřela.

Dále má nárok na porodné osoba, které bylo svěřeno dítě do jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Nárok má rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Je vyplácen ve 3 výměrách, a to:

ZVÝŠENÁ VÝMĚRA: 11 400 Kč měsíčně – 2 roky
Podmínka pro tuto volbu čerpání RP je denní výše PPM nad 380 Kč. Volbu této varianty čerpání musí rodič podat příslušné SSP nejdéle do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 22 ( u vícerčat 31) týdnů věku. ( př. dítě dovrší 22 týdnů 14.3.2009, žádost o dvouletou variantu čerpání RP je nutno podat do 31.5.2009) Nárok na zvýšenou výměru vzniká od měsíce, kdy byla žádost podána.

KLASICKÁ VÝMĚRA: 7 600 Kč měsíčně – 3 roky
Podmínkou pro tuto volbu čerpání RP je nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nemocenských dávek v sovislosti s porodem (ND) bez ohledu na denní výši. Žádost o tuto volbu je nutné podat rodičem nejdéle do 21. měsíce věku dítěte.

POMALÁ VÝMĚRA: 7 600 Kč měsíčně do 21 měsíců dítěte a dále pak 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte
Tuto výměru RP čerpají rodiče bez nároku na PPM nebo ND, tj. uchazečky o zaměstnání vedené na ÚP déle než 180 dnů, ženy v domácnosti, OSVČ, které si neplatily nemocenské pojištění a nemají tudíž na výše uvedené dávky nárok. Dále též tato varianta čerpání RP platí pro rodiče, kteří nepodali včas žádost o jinou volbu čerpání RP.

Vybraná volba čerpání RP je u jednoho dítěte neměnitelná a to ani při změně žadatele (střídání rodičů).

U dětí dlouhodobě zdravotně postižených a dlouhodobě těžce zdravotně postižených náleží RP do 7 let věku, popř. 10 let věku. V případě, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči je výše RP 7 600 Kč měsíčně. Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči, pak je RP 3 000 Kč měsíčně.

RP rodiči náleží i pokud:

 • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo MŠ v maximálním rozsahu 5 kalendářních dnů v měsíci
 • dítě starší 3 let navštěvuje MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci
 • dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ pro zdravotně postižené děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně
 • příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný aniž by ztratil nárok na pobírání RP, avšak musí být zajištěna péče o dítě jinou zletilou osobou (2. rodič, babička, chůva…)

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě nejdéle do 26 let, které žije v rodině (SPO) s příjmem nižším než je 2,4 násobek životního minima (ŽMR) této rodiny. Rozhodný příjem je vždy z předchozího kalendářního roku. Dítě nad 15 let dokládá nezaopatřenost potvrzením o studiu (i v případě, že se jedná o ZŠ). Výše přídavku na dítě je stanovena dle věku:

 • do 6 let 500 Kč
 • 6 – 15 let 610 Kč
 • 15 – 26 let 700 Kč

ŽIVOTNÍ MINIMUM (ŽM)

ŽM rodiny je součet všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. Výše je dána zákonem.

 • ŽM jednotlivce: 3 126 Kč
 • 1. dospělá osoba v domácnosti: 2 880 Kč
 • 2. a další osoba v domácnosti: 2 600 Kč
 • nezaopatřené dítě do 6 let 1 600 Kč
 • 6 – 15 let: 1 960 Kč
 • 15 – 26 let: 2 250 Kč

Příklad: oba rodiče a 2 děti 5 + 13 let
ŽMR = 2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960 = 9 040 Kč
pro PND je to tedy příjem do 2,4 x 9 040 = 21 696 Kč
pro SocP je to příjem do 2 x 9 040 = 18 080 Kč

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK
Nárok na sociální příplatek má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního minima rodiny.

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu se započítává i přijaté výživné na dítě, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Sociální příplatek se zvyšuje v případě, kdy je dítě dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Zohledněna je též osamělost nebo zdravotní postižení rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně (do 3 let věku) nebo rodinám, kde dítě studuje střední nebo vysokou školu v denní formě studia.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce, družstevník nebo vlastník bytu, který je v bytě přihlášek k trvalému pobytu v případě, že 30% (v Praze 35%) příjmů všech členů domácnosti (trvale hlášených) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,3 (0,35) násobkem rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem se stanoví za předchozí kalendářní čtvrtletí. Rovněž tak i náklady na bydlení. Do nákladů se započítává u nájemnců nájemné se službami, elektřina a plyn a družstevníků a vlastníků pak elektřina, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění.

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro
a. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

b. v družstevních bytech a bytech vlastníků

Tabulky normativních nákladů pro rok 2010 budou doplněny po ustanovení vlády ČR.

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok má nezletilé dítě (nezaopatřené nejdéle do 26 let), které bylo svěřené do pěstounské péče nahrazující péči rodičů. Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,3 násobek ŽM, u zaopatřeného dítěte 1,4 násobek ŽM. Násobek ŽM se zvyšuje u dítěte zdravotně postiženého dle stupně postižení na 2,35 2,9 a 3,1 násobek ŽM.

Odměna pěstouna
Nárok má osoba, které bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. Výše odměny pěstouna je ve výši 3 126 Kč měsíčně na jedno dítě.

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na jednorázovou dávku má pěstoun, který převzal dítě do péče. Výše je stanovena zákonem dle věku dítěte

 • do 6 let: 8 000 Kč
 • 6 – 15 let: 9 000 Kč
 • 15 – 26 let: 10 000 Kč

POHŘEBNÉ

Nárok má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt zemřelé osoby na území ČR ke dni úmrtí.
Výše pohřebného je 5 000 Kč jednorázově.

9.1.2010 12:06

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist