Odpovědi na dotazy o rodičovském příspěvku v roce 2012 (2. část)

PORADNA V článku naleznete odpovědi na dotazy související se změnami v rodičovském příspěvku, které jste napsali do naší diskuze, a také odkazy na další otázky a odpovědi.

Mám zvolenou dvouletou variantu rod. příspěvku z roku 2010, která končí v dubnu 2012. Zjišťovala jsem změnu na nový rod. příspěvek a zjistila následující: nestačí zajít na ÚP a zažádat o nový dvouletý rod. příspěvek, ale je nutné znova prokazovat Potvrzení o denním vyměřovacím základu. To znamená nejdříve potvrzení od zaměstnavatele o výši platu, poté na SSZ žádat potvrzení o denním vyměřovacím základu, což již neudělají na počkání, ale poštou do 30 dnů. Poté teprve na ÚP. Může mi někdo vysvětlit, proč nás nutí znova oběhávat toto kolečko, když jsem již měla dvouletou variantu schválenou, mateřskou mám vyplacenou, veškerá tato potvrzení ÚP již má? Jelikož jsem matka na rodičovské dovolené a celodenně pečuji o dítě do 24 měsíců, jak je po mně vyžadováno a jak i sama jsem ochotna, považuji tuto administrativu za naprosto nepřijatelnou a obtěžující, zabraňující mé celodenní péči o malé dítě. Nehledě na to, že si tím samotné úřady administrativu zvyšují.
Toto nové kolečko je nutné z toho důvodu, že ÚP má sice potvrzení o denní výši PPM, které jste podávala již při nástupu na RP, ale nemá potvrzení o výši denního vyměřovacího základu, který je dle novely zákona o SSP potřebný k podání žádosti o změnu výše rodičovského příspěvku. Pokud pobíráte RP ve výši 11 400 měsíčně (původní 2letá varianta), pak není nutné toto do konce čerpání RP měnit. Pokud byste chtěla zvýšit RP na maximální možnou částku 11 500 měsíčně (tj. o 100 Kč více), pak byste musela toto kolečko absolvovat.

Dala jsem si změnu 3leté varianty na 2letou z důvodu, že se nám má narodit 1. 3. další mimčo. Bylo mi řečeno, že narozením dítěte přicházím o rodič. příspěvek, který u mého prvního syna bude končit jeho druhými narozeninami, s tím, že když mi to paní spočítala, kdybych porodila až po těch 2 letech svého syna, doplatili by mi skoro ještě 100 tisíc. Jak to udělat, aby ty peníze nepropadly státu?
Nevím, kdo vám na vaši otázku doplatku RP odpovídal, každopádně odpovídal v rozporu se zákonem (ať předešlým či současným). Zákon jednoznačně stanoví, že pokud se v rodině narodí nové dítě, rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká! Jediná změna, která u vás připadala v úvahu, byla změna výše RP na základě podání potvrzení o denním vyměřovacím základu. Tento vyšší RP stejně ale zanikne nástupem na novou PPM, kterou byste měla nastoupit 6–8 týdnů před termínem porodu 2. miminka.

Mám syna (15 měsíců). Jelikož jsem měla pracovní poměr na dobu určitou, čerpám 4letou variantu rodičovského příspěvku. Manžel je OSVČ a neplatí si nemocenskou. Je nějaká možnost zažádat si o výhodnější variantu?
Ve vašem případě bohužel k žádné změně nemůže dojít, protože nelze určit ani vyměřovací základ manžela, právě proto, že není nemocensky pojištěn.

Jsem na 3leté variantě s 16měsíční dcerou, nyní jsem ve 3. měsíci těhotenství. U předchozích podmínek jsem o 2letou variantu požádat nemohla (mateřskou jsem pobírala cca 10 tisíc, tudíž jsem dostatečně nevydělávala). Nyní budu na novou mateřskou nastupovat v červnu 2012 – mám do té doby nárok přestoupit na dvouletou variantu rodičovského příspěvku podle nového systému, nebo na ni stále nemohu dosáhnout?
Vzhledem k tomu, že jste nemohla volit 2letou variantu dle předešlého zákona, pak váš denní vyměřovací základ nepostačí na změnu RP ani dle nové úpravy. 7 600 Kč měsíčně je pro vás i dle nové zákonné úpravy nejvyšší možná dávka čerpání RP. Každopádně nástupem na PPM váš nynější RP skončí.

Jsem dosud matka starající se na plný úvazek o postižené dítě, pobírám příspěvek na péči, a nejsem tudíž vedena na ÚP, protože do práce prostě nemůžu. Nyní jsem těhotná a nemám vůbec tušení co a jak. Ani nevím, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nebo rovnou budu pobírat rodičovský příspěvek.
Vzhledem k vaší celodenní péčí o postižené dítě nebudete mít na peněžitou pomoc v mateřství nárok, a tudíž budete pobírat RP od data narození 2. dítěte, a to ve 4leté variantě, která zůstává beze změny, tj. 7 600 Kč měsíčně do 9 měsíců věku dítěte a 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Jediná možnost změny výše rodičovského příspěvku záleží na tom, zda otec dítěte je zaměstnán nebo OSVČ s nemocenským pojištěním, a lze mu tedy stanovit denní vyměřovací základ ke dni narození miminka. Pokud ano, pak si to otec nechá potvrdit na příslušné správě sociálního zabezpečení a s tímto potvrzením pak budete moci podat žádost o změnu výše RP na příslušném úřadu práce, oddělení nepojistných sociálních dávek (bývalá SSP).

Jsem na mateřské dovolené s prvním dítětem a plánujeme druhé. Také ale plánujeme přestěhování do zahraničí. Zajímalo by mne, zda budu moct pobírat mateřskou na druhé dítě a následně i rodičovský příspěvek, pokud budeme žít v době narození dítěte nebo po něm nějakou dobu v zahraničí. Nepřijdu o peněžitou pomoc při mateřské dovolené a o rodičovský příspěvek?
Zda máte nárok na PPM, nebo ne, záleží na tom, zda máte zachován pracovní poměr v ČR. Pokud máte zachován prac. poměr, pak musíte zjistit, zda máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (u klasického pracovního poměru je nárok na další PPM do 4 let věku 1. dítěte). Nárok na RP v ČR se pak odvíjí od toho, zda se jako rodina budete zdržovat v ČR, nebo v zahraničí. Bude-li to v zemi EU, pak bude rozhodující sociální pojištění manžela a místo, kde má rodina střed zájmu (kde se zdržuje). V takovém případě je plátce dávek příslušný stát. Pokud se jedná o tzv. třetí zemi, pak na RP nemáte nárok.

Plánuji se ještě před porodem odstěhovat do zahraničí. Mám nárok na rodičovský příspěvek, když se mi dítě narodí a bude vyrůstat v cizí zemi? Na koho se mám obrátit o podrobné informace? Další dotaz – jestliže se přestěhujeme a druhé dítě se nenarodí do tří let věku prvního dítěte, budu tedy moct žádat pouze o příspěvek, nikoli o peněžitou pomoc v mateřství? A zejména důležité: Kolik bude činit můj rodičovský příspěvek za předpokladu, že mezi první mateřskou/rodičovskou dovolenou a narozením druhého dítěte bude časová „díra“ (po kterou nebudu v ČR zaměstnaná)?
Pokud se jedná o zahraničí v rámci EU, pak stát, kde se zdržuje vaše rodina a ve kterém plyne sociální pojištění – práce manžela –, je stát, kde budete žádat o rodinné dávky. Pokud budete mít zachován pracovní poměr v ČR, pak PPM vám bude vyplácet ČR a RP pak následně stát EU. Pro výplatu rodinných dávek v rámci EU je rozhodné sociální pojištění, následuje výplata důchodu a pak bydliště rodiny, tj. místo, kde má rodina střed zájmu (nesouvisí s trvalým pobytem). Podrobné informace získáte na koordinačním centru na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Pobírám rodičovský příspěvek ve 4leté variantě, protože jsem byla v době žádosti o něj nezaměstnaná. Synovi budou v lednu 2 roky. Čekám druhé miminko, které se narodí v lednu nebo začátkem února. Manžel je zaměstnán a řádně si platí nemocenskou řadu let, proto bych chtěla zažádat o 3letou variantu rodičovského příspěvku. Kde mám zažádat a jaké dokumenty k tomu budu potřebovat? Zároveň jsem někde četla, že by mohl manžel zažádat o mateřskou, je to pravda? Pokud ano, co je třeba splňovat a jaké dokumenty dodat?
Ve vašem případě budete mít nárok na RP od data narození druhého miminka a jeho délku (výši) budete moci zvolit dle denního vyměřovacího základu (DVZ) manžela. Vzhledem k termínu narození miminka vyšlete manžela do mzdové účtárny, kde vydají potřebné doklady a údaje pro příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde mu následně potvrdí výše zmiňovaný DVZ. Na základě tohoto potvrzení se pak rozhodnete, v jaké výši a jak dlouho budete RP pobírat.

Chystám se podat žádost o rodičovský příspěvek a chtěla bych se zeptat, jestli stále platí pouze tři varianty čerpání (do 2 let, do 3 let a do 4 let věku dítěte). Nebo si mohu zvolit, že chci čerpat příspěvek např. 25 měsíců nebo do méně než 2 let věku dítěte?
Chválím otázku! Rodičovský příspěvek si můžete zvolit, na jak dlouho chcete, nejdéle do 4 let věku dítěte. To znamená, že si dle výše denního vyměřovacího základu můžete stanovit čerpání RP třeba vámi zmíněných 25 měsíců. Co se týká dálky kratší než 24 měsíců – zde je vše závislé na maximální výši RP, která je 11 500 Kč měsíčně. Bývalá 2letá varianta však neznamenala výplatu 24 měsíců, ale výplatu do 2 let věku dítěte.

Pokud je stanoven strop 220 000 Kč za celou dobu čerpání příspěvku a rodič před PPM pobíral zhruba průměrnou mzdu (cca 24 000 Kč), pak 11 500 Kč je výrazně méně než 70 % měsíčního vyměřovacího základu, takže tento rodič by mohl klidně čerpat rodičovský příspěvek 15 000 Kč měsíčně. Proč jsou tito rodiče znevýhodněni stropem měsíčního čerpání 11 500 Kč? Momentálně zaměstnavatel není schopen (v době recese) říci, kdy by pro něj bylo výhodné, abych se vrátila po rodičovské dovolené. Když mi pak dá vědět třeba měsíc dopředu, jak mohu tak rychle změnit volbu čerpání rodičovského příspěvku, abych ho dočerpala do výše 220 000 Kč? Chtěla bych se vrátit do práce dříve než ve 3 letech věku dítěte, tak zde nevidím pro sebe výhodu.
Rodič určitě novým zákonem není znevýhodněn, protože pokud zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou (otec, prarodiče, chůvy apod., ne společné zařízení jako jesle apod.), pak váš nástup do práce není nijak omezen a není omezen ani výdělek souběhem s čerpáním RP. Nový zákon předpokládá, že matky budou o dítě pečovat zhruba do 2 let věku, proto pak není omezena ani docházka do jeslí, MŠ či podobných zařízení. Výše 11 500 Kč je strop daný zákonem, stejně jako je dán strop i pro platby sociálního, nemocenského či zdravotního pojištění.

Mám tříletou variantu rodičovské a neplánuji žádnou změnu po přechodu na nový systém. Chápu to tedy správně, že budu i nadále dostávat 7 500 Kč měsíčně, ale tu celkovou částku vyčerpám dva měsíce před ukončením rodičovské (celkem 220 tis., o 15 tis. méně než při dosavadním systému)? A pokud bych chtěla pobírat rodičovský příspěvek až do 3 let dítěte, musela bych požádat o změnu výše příspěvku (resp. o změnu délky jeho čerpání)?
Pokud máte zvolenou 3letou variantu dle předešlého zákona (tj. zvolila jste do 31. 12. 2011) a nechcete tuto variantu měnit, nemusíte. Musíte ale dodržovat pravidla návštěvy dítěte ve společných zařízeních, tj. do 3 let věku maximálně 5 dnů v měsíci. Jinak je pro vás původní znění zákona výhodnější v celkové výši vyplaceného příspěvku, a to 15 600 Kč. (Původní zákon 3leté varianty 235 600 Kč, nové znění RP – jakákoliv délka 220 000 Kč.)

Jsem přihlášená ve „starém“ systému k tříleté variantě čerpání příspěvku. Mám jedno dítě ve věku 18 měsíců a před týdnem jsem zjistila, že jsem znovu těhotná. Po porodu druhého dítěte přijdu o část peněz, které jsem měla pobírat v rámci rodičovského příspěvku na první dítě. Mohu se nějak přičinit o to, aby finanční ztráta byla co možná nejnižší? Myslím tím například přihlásit se do „nového“ systému a zvolit například dvouletou variantu čerpání?
Pochopila jste systémovou změnu. Ano, můžete ovlivnit čerpání, jen záleží na tom, jaký denní vyměřovací základ vám na PSSZ (OSSZ) potvrdí. Pokud budete mít 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (DVZ) vyšší než 7 600 Kč (cca nad 362 Kč), pak můžete zvolit měsíční RP až 11 500 Kč měsíčně. Pokud by váš DVZ na to nestačil a otec dítěte byl v den narození dítěte zaměstnán, SSZ mu potvrdí vyšší DVZ, než bude ten váš, pak výši RP můžete volit dle DVZ otce. Tento nový RP pak budete pobírat až do nástupu na novou PPM.

Jsem na 3leté RD, která mi končí v dubnu 2012. Syna mi do školky nevezmou, takže se chci zeptat, zda je možné si MD prodloužit do konce srpna 2012 a zbývající tři rodičovské příspěvek tedy rozložit do konce srpna. Nedovedu si představit, že do práce nebudu moct nastoupit a ještě si platit zdravotní a sociální pojištění… Na úřad práce se mi nechce, navíc tam je možné být registrován myslím pouze 2 měsíce.
Ano, pokud podáte žádost o novou výši RP a k tomu příslušné potvrzení, pak můžete zbytek RP rozpočítat na počet měsíců, který je pro vás nejoptimálnější, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Jinak na ÚP můžete být zaregistrována, pokud budete dodržovat pravidla, bez omezení délky, jen podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pouze po dobu pěti měsíců.

Mám dva dotazy:
1) Mám zvolenou dvouletou variantu do 20. 7. 2012, dostávám 11 400 Kč měsíčně. Spočítala jsem, že za ty dva roky vyčerpám cca 193 tis. Kč. Pokud přejdu na nový systém, budu moct zbytek do 220 tis. vyčerpat tím, že bych byla doma o 2–3 měsíce déle? Pochopila jsem správně, že už nemusíme být na rodičovské striktně přesně 2, 3 nebo 4 roky, ale podle toho, jakou výši příspěvku si zvolíme (maximálně 11 500 Kč), dokud nevyčerpáme těch 220 tis. (min. 1 a max. 4 roky)?

Ano, máte pravdu, pokud přejdete na nový systém, pak si můžete zbytek RP rozpočítat na počet měsíců, které vám vyhovují, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Pro změnu potřebujete potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o výši denního vyměřovacího základu.

2) Než jsem nastoupila na mateřskou, měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou, která skončila v době pobírání PPM. Dle starého systému bych musela jít znovu na rok pracovat, abych měla nárok na další mateřskou. Manžel je zaměstnaný, odvádí SZP, má nadprůměrný plat. Pokud chápu správně novou úpravu, budeme u druhého dítěte moci zažádat o PPM i rodičovský příspěvek na základě jeho mzdy? I když se budu o dítě starat já a on bude nadále pracovat?
Opět máte pravdu, váš RP opravdu můžete volit dle denního vyměřovacího základu manžela, který mu potvrdí příslušná správa sociálního zabezpečení.

Formulář žádosti o rodičovský příspěvek najdete ZDE.

Dotazy zodpověděla: Marcela Vyvadilová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist