Žádost o rodičovský příspěvek v roce 2009

Žádost o rodičovský příspěvek se podává u úřadu státní sociální podpory písemně na předepsaných formulářích. Formuláře vydá úřad státní sociální podpory.

K samotné žádosti o výplatu rodičovského příspěvku, v níž se uvedou základní informace o žadateli, o dítěti a o ostatních v žádosti uvedených osobách, se připojuje tzv. „prohlášení o nároku na dávku ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, případně i listina, na níž si žadatel zvolí druh rodičovského příspěvku (zda v základní, zvýšené či snížené výměře).

Jakkoli se může název dokumentu „prohlášení o nároku na dávku ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ zdát složitým, ve skutečnosti se jedná o listinu, na níž se uvádí výše denní dávky nemocenského pojištění žadateli v souvislosti s narozením (převzetím do péče) dítěte vyplácené, kterou vyplňuje zaměstnavatel žadatele nebo (jedná-li se o osobu samostatně výdělečně činnou, případně osobu bez zaměstnání) okresní správa sociálního zabezpečení

(Pražská správa sociálního zabezpečení, správa sociální zabezpečení města Brna) dle trvalého bydliště žadatele.

Žádá-li otec

Žádá-li o rodičovský příspěvek po té, co byla na mateřské dovolené matka dítěte, jeho otec, musí toto potvrzení taktéž předložit vyplněné. Je v něm uvedena částka odpovídající teoreticky tomuto otci vyplácené denní dávce peněžité pomoci v mateřství či peněžité pomoci. Tento formulář je důležitý pro zkoumání oprávněnosti volby rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře, kdy musí – jak již jsme uváděli v jiném článku – žadateli o rodičovský příspěvek vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství či peněžitou pomoc ve výši minimálně 380 Kč za kalendářní den, a pro výplatu rodičovského příspěvku v základní výměře, kdy musí mít žadatel na výplatu peněžité pomoci v mateřství či peněžité pomoci alespoň nárok (bez ohledu na výši).

Typy příspěvku

V závislosti na tom, o jakou formu rodičovského přípěvku žádáte, je třeba provést na příslušném tiskopise i tzv. volbu typu rodičovského příspěvku. V případě, že žádáte o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře (vyplácen 2 roky), musíte volbu provést do 22 týdnů věku dítěte (31 týdnů věku dětí v případě vícečetného porodu), později tuto volbu provést nelze. Budete-li požadovat výplatu rodičovského příspěvku v základní výši (3 roky), musíte volbu provést nejpozději do 21 měsíců věku dítěte. V téže lhůtě můžete provést volbu výplaty rodičovského příspěvku i ve snížené výměře.

Pro úplnost upozorňujeme, že k žádosti je třeba vždy doložit rodný list dítěte a prokázat totožnost žadatele.

Po předložení všech stanovených dokladů vydá úřad státní sociální podpory v žádosti na rodičovský příspěvek správní rozhodnutí, které žadateli doručí. Proti rozhodnutí je přípustný opravný prostředek, o lhůtách a způsobu podání opravných prostředků je žadatel v rozhodnutí poučen.

Pouze jeden rodič

Rodičovský příspěvek se vyplácí pouze jednomu z rodičů dítěte, nedohodnou-li se rodiče, kdo o výplatu rodičovského příspěvku zažádá, případně zažádají-li o výplatu rodičovského příspěvku oba rodiče, určí úřad státní sociální podpory, jenž o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná.

V případě, že se rodiče dítěte rozhodli, že ten, který je na rodičovské dovolené, nastoupí do zaměstnání a druhý z rodičů nastoupí na rodičovskou dovolenou, nebo musí nastoupit na rodičovskou dovolenou poté, co mu je dítě svěřeno do péče (např. na základě soudního rozhodnutí), není nijak vyloučené, aby bylo rodiči dítěte požádáno o zastavení vyplácení rodičovského příspěvku rodiči nastupujícímu do zaměstnání a o vyplácení rodičovského příspěvku druhému rodiči (tedy rodiči nastupujícímu na rodičovskou dovolenou).

V tomto případě je třeba upozornit na skutečnost, že po změně oprávněné osoby (žadatele o rodičovský příspěvek), která má nárok na rodičovský příspěvek v rodině, nebo po změně rodiny, v níž dítě žije, může nově oprávněná osoba provést volbu nároku na rodičovský příspěvek (zvýšená, základní či snížená výměra) jen tehdy, je-li to s ohledem na věk dítěte možné a nebyla-li taková volba nároku ještě provedena. Již provedenou volbu nelze měnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku provedena.

Pro úplnost je třeba dodat, že na formuláři obsahující žádost o výplatu rodičovského příspěvku je třeba uvést i způsob výplaty tohoto příspěvku (na účet, složenkou), podrobně jsou tyto možnosti ve formuláři rozvedeny. V zásadě však platí, že dávky státní sociální podpory se do ciziny nevyplácejí.

19.3.2009 7:45 | autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist