Autosedačky: Jak se na trhu zorientovat – velký test dětských autosedaček

Dnes už nikoho nenapadne přepravovat dítě v autě bez sedačky. Ale stále mnoho lidí tápe v tom, jak autosedačku vybrat. Na českém trhu se lze setkat se sedačkami špičkovými i méně kvalitními, jak se v záplavě zboží vyznat?

Povinnost používat autosedačku upravuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. V sedačce musí cestovat osoby, jejichž váha je menší než 36 kg a výška je menší než 150 cm. Z toho plyne, že v sedačce budete dítě přepravovat od narození až asi do 12 let věku, dbejte proto, aby se dítě v sedačce cítilo dobře a byla mu pohodlná, protože není výjimkou, že v ní stráví i několikahodinové cesty. Nejdůležitějším parametrem je však jejich bezpečnost. Vždy si ověřte, zda byla sedačka homologována (schválena) pro provoz v českých podmínkách. Pokud tomu tak je, měl by se na zadní straně autosedačky nacházet oranžový štítek s uvedením normy R44 -04 nebo R44-03. Pokud sedačka vyhovuje aktuálně nejbezpečnější normě i-Size, tak tam bude štítek s normou R 129.

Dělení autosedaček

Pro větší přehlednost jsou autosedačky rozdělené do pěti skupin. Ty však nejsou určeny věkem, ale váhou a výškou dítěte (v případě normy i-Size).

 • Skupina 0: používá se od narození do hmotnosti 9 kg, věkově to odpovídá do 1 roku
 • Skupina 0+: používá se od narození do hmotnosti 13 kg, věkově to odpovídá do 1 až 1,5 roku
 • Skupina I: je určená dětem s váhou 9 až 18 kg, to odpovídá věku 1 až 4 roky
 • Skupina II je určená dětem s váhou v rozmezí 15 až 25 kg, což odpovídá věku 3 až 7 let
 • Skupina III je určena dětem s váhou 22-až 36 kg, tedy věkové rozmezí je asi 6 až 12 let.

Kromě toho je rozumné se řídit i výškou dítěte – hlava dítěte by nikdy neměla přesahovat horní hranu autosedačky.

V nabídce výrobců autosedaček se lze však setkat i s dalšími tipy autosedaček, označenými jako rostoucí autosedačky, které zahrnují více kategorií. Nejběžnější jsou tyto:

 • Skupina 0/I (0+/I): 0 až 18 kg (od narození do 4 let věku dítěte
 • Skupina I/II/III: 9 až 36 kg (od 1 roku do 12 let věku dítěte)
 • Skupina II/III: 15 až 36 kg (od 3 do 12 let věku dítěte)

Na trhu jsou však k dostání i autosedačky v kategorii:

 • 0 až 25 kg (Od narození do 7 let věku dítěte)

Platí však, že právě proto, že zastupují více kategorií musí u nich výrobci vymyslet mnoho kompromisních řešení. Často je to však na úkor bezpečnosti, jak dokazují testy autosedaček.

Norma i-Size, ECE R 129 dělí autosedačky podle výšky dítěte:

 • i-Size 40–83 cm:  sem spadají tzv. „vajíčka“. Váhová kategorie autosedaček je 0 až 13 kg.
 • i-Size 76-105 cm: sem řadíme sedačky prostřední velikosti. Váhové rozmezí autosedaček je 9 až 18 kg
 • i-Size 100-150 cm: sem spadají autosedačky, které odpovídají váhovému zařazení 15 až 36 kg.

Montáž autosedaček

Do vozidla se dají sedačky upevnit dvěma způsoby – buď na pásy nebo ISOFIXEM. Vždy je však důležité, aby byla sedačka v autě upoutána správně. Seznamte se s návodem nebo požádejte o předvedení poutání autosedačky do vozidla školeného prodejce. Případně na internetu naleznete spoustu videí se správným poutáním.

Poutání bezpečnostními pásy vozidla je univerzálnější způsob, lze jej provést téměř v každém vozidle vybaveném tříbodovými pásy, jsou tedy flexibilnější. Jak sedačku do vozidla upoutat si nechte předvést přímo u prodejny, kde budete autosedačku vybírat.

Výhody poutání pásy:

 • Flexibilita – sedačku připoutáte téměř v každém vozidle, je snažší ji přemístit do jiného vozidla
 • Bezpečnost – pokud je však sedačka správně namontována
 • Nižší váha autosedačky

ISOFIX

Je moderní standardizovaný mezinárodní systém pro ukotvení autosedaček v autě. Mnohá novější vozidla jej mají ve standardní výbavě. Skládá se ze dvou částí. Jedna jsou normované kotevní body (očka), které jsou na krajních sedadlech vzadu mezi sedákem a opěradlem sedačky (u některých výrobců lze za příplatek umístit tyto body i na přední sedadlo spolujezdce), druhou část najdete přímo na sedačce dole vzadu a touto částí „zaklapnete autosedačku pevně ke kotevním bodům a tím i ke konstrukci auta. Upnutí autosedačky ve vozidle je pak mnohem snadnější a pevnější, než když sedačku v autě upevňujete pomocí bezpečností pásů.

Autosedačky s Isofixem najdete ve všech kategoriích. V kategoriích 0 a 0+ se však využívá poutání „vajíčka“ na isofixovou základnu. Je to proto, že se počítá s tím, že „vajíčko“ se častěji přenáší a proto se jen skořápka s dítětem na základnu nacvakává, což zrychluje manipulaci s dítětem v autosedačce a eliminuje riziko nesprávného upevnění autosedačky pomocí bezpečnostní pásů. Tyto isofixové báze mají navíc v přední části ještě „nohu“, kterou se zapřou do podvozku automobilu, Tím se ještě zvýší bezpečnost autosedačky. Podvozek je totiž nejtužší částí automobilu a k jeho výraznějším deformacím nedochází ani při těžkých haváriích.

Výhody poutání sedačky ISOFIXEM:

 • Riziko nesprávné montáže je minimalizováno
 • Autosedačka je s vozidlem spojena pevně a trvale
 • Lepší výsledky v testech

Nevýhody poutání sedačky ISOFIXEM:

 • Ne všechna vozidla jsou isofixem vybaveny
 • Jsou dražší než sedačky s poutáním pásy
 • Jsou těžší

Způsob upevnění

Aktuálně se používají dva způsoby upevnění:

 • Proti směru jízdy
 • Po směru jízdy

Je to jednoznačné. Autosedačky z kategorií  0 a 0+ by měly být v autě vždy upoutány zády ke směru jízdy, jen tak je v nich dítě bezpečné. Pevná skořepina je důstojnou oporou pro záda, krk a hlavu. Na trhu je však stále více sedaček, které splňují mezinárodní normu i-Size a děti v nich mohou sedět v protisměru až do 4 let věku.  Při poutání proti směru jízdy je totiž až 5x nižší tlak na krční páteř dítěte. Z počátku svého života mají děti totiž proporciálně hlavu vůči zbytku těla větší a těžší a při nárazu by se jim mohla natáhnout nebo přerušit mícha. Tyto proporce se postupně vyrovnávají a cca od čtyř let věku není nutné protisměrné poutání. Protisměrné autosedačky plní i funkci ochranného štítu, který pohltí energii nárazu a tlak se tím lépe rozloží na celou oblast zad, krku a hlavy dítěte.

Sedačky poutané po směru jízdy jsou mezi rodiči oblíbené, protože dítě lépe vidí na cestu a oni lépe vidí na něj. Jenže pokud dítě sedí po směru jízdy, je jeho hlava při frontálním nárazu prudce vržena vpřed, tím se však neúměrně namáhá krk i hlava. Tělo dítěte sedícího po směru jízdy je silou nárazu tlačeno ven, ale protože ho drží vnitřní popruhy autosedačky působí většina tlaku na krk dítěte a hlavička prudce letí dopředu. Navíc se dítě může poranit i o přední sedadla. Zkušenosti rodičů ukazují, že pokud dítě nepozná posměrné poutání, protisměrné mu nevadí.

Vždy dbejte na to, aby se sedačka na sedadlo vešla celá, nepřesahovala do prostoru před sedadlem, tím zabráníte jejímu převrácení nebo i poškození při případné nehodě.

Jak se testuje?

Bezpečnost sedačky

V Česku se prodejci autosedaček nejčastěji odvolávají na výsledky crash-testů  a dalšího hodnocení německého automotoklubu ADAC, se kterým spolupracuje i česká spotřebitelská organizace dTest nebo ÚAMK.

Testování však provádí i další organizace, crashtesty se však liší svou metodikou.

ÖAMTC (Rakousko)

TCS (Švýcarsko)

Při crash-testech  se testuje čelní (rychlost 64 km/h )boční náraz (50 km/h). Autosedačka se umístí do modelového auta, do ní se posadí figurína, která odpovídá fyziologii dítěte a pak se sleduje, co náraz s dítětem a figurínou provede. Skutečně bezpečné sedačky by se neměly vůbec pohnout. Je špatně, pokud se sedačka vlivem nárazu uvolní, poškodí a úplně nejhorším výsledkem je, pokud se sedačka celá zlomí. Po tomto testu se pak ještě hodnotí, jak sedačka vypadá, kudy vede pás přes dítě a mnoho dalších parametrů.

Obsluha sedačky

Dalším z kriterií, které testy zkoumají je obsluha sedačky. Tady se hodnotí, jak snadno jde sedačka upevnit na sedadla (hodnotí se připoutání na přední sedadlo spolujezdce, zadní vnější i vnitřní sedadlo, pokud to sedačka umožňuje). Zkoumá se také, jak moc hrozí, že se při obsluze sedačky udělá chyba, testuje se i jakým způsobem se dítě upíná či jak snadno se autosedačka nastavuje na potřeby dítěte. Hodnotí se také kvalita návodu k použití i to, jak snadno se sedačka čistí.

Ergonomie autosedačky

Bezpečnost sedačky je samozřejmě důležitá, ale je to na nic, pokud se dítě necítí v sedačce komfortně. Toto kritérium testu hodnotí kolik místa má dítě v sedačce, kolik místa zabírá sedačka v autě (hodnotí se připoutání na přední sedadlo spolujezdce, zadní vnější i vnitřní sedadlo, pokud to sedačka umožňuje), v jaké pozici dítě sedí a i to jak se mu sedí pohodlně. V autosedačce dítě stráví spoustu času, je proto důležité, jak se tam cítí. Sedačka by tedy měla mít příjemné polstrování, opěrky hlavy a některé mají třeba i opěrky rukou.

Škodlivé látky v materiálech autosedaček

I materiály, ze kterých jsou autosedačky vyrobeny prochází důkladným testováním. Sleduje se především obsah škodlivých látek v materiálech, se kterými může dítě přijít do styku. Některé látky užívané třeba k měkčení plastů mohou být toxické. V laboratořích se zkoumá především obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), ftalátů, zpomalovačů hoření, fenolů, organocínových sloučenin, těžkých kovů a formaldehydu. Všechny tyto látky mohou při dlouhodobém působení vyvolávat různé zdravotní problémy.

Způsob zpracování a jak snadno se autosedačka čistí

Toto je sice subjektivní hledisko, ale neméně důležité, především pro maminky. Znáte to, snadno se stane, že dítěti ukápne pití, upadnou drobečky a nikdo nechce jezdit se špinavou sedačkou. Částečně se tomu dá zabránit třeba pratelnými potahy autosedaček, ale ne každému toto řešení vyhovuje. Inspektoři v laboratořích tedy hodnotí i to, jak snadno lze autosedačku vyčistit, zda je nutné pro vyprání potahu třeba rozebrat autosedačku na „prvočinitele“ nebo zda stačí jen tu a tam něco odepnout a hodit potah do pračky.

Jak vybrat autosedačku

Pravděpodobně nejdůležitějším údajem pro výběr sedačky je v první řadě orientačně věk dítěte, rozhodující je však výška a váha dítěte. Ideální je, pokud na nákup sedačky přiberete i dítě, pro které bude sedačka určena. Parametry jsou jedna věc, ale to, jak se dítě v sedačce cítí, je věc druhá, neméně rozhodující. Vřele doporučujeme i k prodejně dojet autem, ve kterém budete sedačku používat a vyzkoušet si upnutí sedačky na všechna možná místa. Jen tak budete mít jistotu, že je sedačka s autem kompatibilní.

Vyzkoušejte, jak se vám dítě bude do sedačky upínat. Vyzkoušejte, jak snadno se pásy v sedačce dají přeštelovat a určitě se zamyslete i nad možnostmi čištění potahu autosedačky.

Autosedačky 0 – 13 kg

Novorozenci a miminka (skupina 0, 0+)

Pro takto malá miminka se používají autosedačky typu vajíčko (kolébka), taková, ve které bude miminko úplně ležet. Někdy lze zakoupit autosedačku 0 – 9 kg, ale doba jejich použitelnosti je příliš krátká, z těchto autosedaček děti velmi rychle vyrostou a musí se pořídit větší autosedačka. Autosedačky typu vajíčko se v autě umisťují vždy tak, aby miminko bylo proti směru jízdy. Tvrdá skořepina, kterou se tyto autosedačky vyznačují, je pevnou oporou pro záda, krk a hlavu (takto malé děti ještě nemají dostatečně vyvinuté svaly na krční páteři), a miminko je tak lépe chráněno, pokud by došlo k nárazu. Vždy ale dbejte na to, aby u sedadla, na kterém bude sedačka umístěna, byl vypnut airbag.

Zároveň jsou však tyto sedačky lehké, protože se často přenáší. Na delší vzdálenosti je dokonce můžete připevnit na podvozek kočárku místo korbičky. Většinou se dají připojit skoro na každý podvozek, případně si lze pořídit redukci. Je to však skutečně nouzový kočárek. Mimino pro svůj zdravý motorický vývoj spíše ocení korbičku, kde může být natažené nebo ergonomické nosítko. V této autosedačce by dítě nemělo trávit déle jak dvě hodiny. Po této době je nutné dítě vyndat a dopřát mu alespoň na chvilku změnu polohy.

Sedačky lze do auta připevnit buď klasicky pásy nebo ISOFIXEM. Pak potřebujete k sedačce takzvanou bázi, kterou s ISOFIXEM v autě propojíte a sedačku na ni jen přicvaknete. Báze zůstává v autě a vy přenášíte jen vajíčko. Pokud jedete náhodou jiným autem, kde bázi nemáte, nevadí, sedačku lze samozřejmě do auta upevnit i jen pásy.

Pohlídejte si také, jak je autosedačka bezpečná vůči bočnímu nárazu. Proto jsou bočnice kolem hlavy zvýšené a zesílené. Pásy v autosedačce by měly být výškově nastavitelné  centrálním utahováním, ale nejdůležitější je samozřejmě to, aby byla autosedačka pro miminko pohodlná. Čas na výměnu autosedačky je, pokud uši dítěte přesahují horní hranu autosedačky. To už není vaše miminko dostatečně chráněno a je čas mu koupit větší autosedačku.

Na trhu jsou již autosedačky, které lze sklopit do polohy téměř naležato. Tato poloha však není určená do auta, ale na situace, kdy sedačku připevníte ke kočárkovému podvozku. Dítě je tak v podobné poloze jako v hluboké korbě, tedy lze se vydat i na delší výlet po městě.

Autosedačky 9 – 18 kg

Batolata (skupina I)

Jakmile dítě z vajíčka vyroste, je čas pořídit autosedačku pro batolata. Určitě vyberte nějakou, která se dá polohovat a třeba i za jízdy. Děti za jízdy často usnou a hlava jim může padat dopředu, tomu se právě zabrání sklopením sedačky do lehu. Jakmile jsou děti opět v bdělém stavu, můžete dát autosedačku zase do polohy sed, dítě tak může pozorovat z okna svět kolem sebe a to je zábava. I tyto autosedačky mají v oblasti hlavy zesílené bočnice. Ty chrání vašeho potomka před bočním nárazem. Důležitá je také stavitelnost pětibodových pásů a jejich centrální utahování.

Do auta autosedačku upevníte buď pásy nebo pomocí ISOFIXU. Prodávají se i sedačky, které umožňují obojí uchycení. Sedačky s ISOFIXEM jsou však těžší, a proto je jejich přenášení z auta do auta namáhavější. Vybírat také můžete podle toho, zda autosedačky splňují bezpečnostní normu i-Size – tedy je lze upevnit proti směru jízdy. Tyto sedačky jsou podle výsledků testů bezpečnější. Na trhu jsou však i sedačky, které lze připoutat pouze po směru jízdu. Novinkou posledních let jsou otočné sedačky, do kterých lze dítě pohodlně upoutat čelem k sobě, a pak je otočit proti nebo po směru jízdy.

Kromě sedaček s pětibodovým bezpečnostním pásem jsou v této kategorii k dispozici i takzvané pultíkové sedačky, kde je dítě upevněno pomocí odnímatelného pultíku, který je jištěn klasickým tříbodovým pásem. Jejich nevýhodou je, že dítě se může v sedačce cítit více sevřené, více se potit a ne vždy jde u těchto sedaček nastavit sklon pro spánek.

Autosedačky 9 – 36 kg (15 – 36 kg)

Předškoláci a školáci (skupina II a III)

Jakmile dítě dosáhne váhy 18 kg je na čase začít se poohlížet po další sedačce. Se sedačkami této kategorii vystačíte už až do konce období používání autosedaček. Specifikem těchto sedaček je, že už nemají vlastní pásy, ale využívají klasické bezpečnostní tříbodové pásy v autě. Vždy však v této kategorii ještě vybírejte autosedačky se zádovou opěrkou a možností výškového nastavení, abyste ochránili i citlivé části v oblasti pánve, ramen a hlavy. Tyto sedačky také umožňují správné vedení šikmé i vodorovné části pásu přes tělo dítěte. Zádová opěrka s boční ochranou hlavy chrání lépe dítě i při bočním nárazu. I tady můžete najít mírně polohovatelnou autosedačku. V případě usnutí dítěte ji můžete mírně naklopit a pás zůstane tam, kde má a nepovede kolem krku.

U dětí s váhou nad 15 kilogramů lze použít i jen samostatný podsedák, ale toto řešení bezpečnostní experti nedoporučují. Jsou sice lehčí a skladnější ale, nejenže dítě nemá v případě bočního nárazu žádnou ochranu, ale podsedák se může pod dítětem posunout a dítě se tak ocitne ve špatné poloze a při nehodě není chráněné, navíc šikmý pás vede příliš blízko u krku. Posunu podsedáku pod dítětem můžete zabránit, použitím podsedáku s ISOFIXEM, ale těch na trhu příliš není a navíc jsou mnohem dražší. Pro pohodlí dítěte by měl být podsedák dostatečně prostorný a mít polstrované loketní opěrky. Nikdy však nemůže nahradit kvalitní autosedačku. Jde spíše o nouzové řešení, třeba pro případ kratší jízdy v cizím autě.

Autosedačky 0 – 18 kg

Od narození do 4 let (skupina 0, 0+, I)

Jde o sedačky, které lze v autě upevnit po i proti směru jízdy. Kombinují vlastnosti autosedaček 0 – 13 a 9 – 18 kg. Kolenci 0 – 9 kg se v autosedačce poutají protisměrně. Od 9 kg lze sedačku do auta upevnit už po směru jízdy. Toto řešení autosedaček má však nevýhodu, že nejsou jako vajíčko přenosné a také je nelze připevnit na podvozek žádného kočárku, ani je nelze upevnit na přední sedadlo spolujezdce. Navíc se v mnohých autech ještě potýkají s nedostatečnou délkou pásů pro jejich připevnění proti směru jízdy.

Obvykle se používají jako pokračovací pro dítě ve váhové kategorii 9 – 18 kg, ta počáteční 0 – 9 kg bývá často nevyužita.

1.8.2019 10:33

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist