Pěstounství: alternativa, když nelze mít děti

Jste bezdětný pár a toužíte po dětech, ale vlastní mít nemůžete? Nebo už jste rodina a chcete pomoci ještě jiným dětem vyrůstat v úplné rodině a se zázemím, které si zaslouží každé dítě? Pak se zkuste stát pěstouny!

pestounstvi-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock

Pěstounství je v Česku dobře zavedeno a stalo se jednou z alternativ pro děti i dospělé, jak utvořit rodinu. Existuje totiž stále mnoho dětí, které z nejrůznějších důvodů nemají šanci žít ve své biologické rodině. Pěstounství je pro ně jedna z mála možností, jak toho dosáhnout a nějakou (byť ne biologickou) rodinu mít.

Návrat do minulosti: Schovanství

Věděli jste, že pěstounství se původně nazývalo schovanství? A že bylo zakomponováno již do obecného zákoníku občanského roku 1812? Rodiče mohli své dítě kdykoli svěřit do péče pěstouna, a to na základě smlouvy, kterou musel schválit soud. Po roce 1950 pěstounství z československého právního řádu zmizelo a vrátilo se až roku 1973 se zákonem č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. Od roku 2014 je pěstounství upraveno v občanském zákoníku.

Pěstounství a pěstoun

Pěstounství je určitou formou náhradní rodinné péče, při níž se pěstoun stará o svěřené dítě po nezbytně nutnou dobu, která je kratší či delší. Často je to několik let, ale může to být i doba až do dospělosti dítěte. Pěstounem se může stát jak bezdětný pár, tak rodina s dětmi, ale i jednotlivec.

Jsou to tedy lidé, kteří se starají o svěřené dítě, přičemž poskytují dítěti domov a rodinné zázemí. Pěstouni o dítě pečují, vychovávají je a rozhodují o jeho běžných věcech.

Pěstounská péče

Ta vzniká na základě rozsudku soudu, a to v případě, kdy se biologičtí rodiče nejsou schopni o své dítě či děti postarat a řádně o ně pečovat. Pěstouni sice dítě vychovávají a pečují o ně, ale nemají k němu vyživovací povinnost a nejsou jejich zákonnými zástupci. Těmi zůstávají stále biologičtí rodiče.

Ti za své děti nesou zodpovědnost, a tudíž znají jméno i bydliště pěstounů. Biologičtí rodiče mohou rovněž soud požádat o stanovení styku se svým dítětem. S pěstounskou rodinou je během pěstounství vždy pravidelně v kontaktu sociální pracovník.

Děti v pěstounské péči

Do pěstounské péče se dostávají hlavně děti, které nemohou být z nějakých důvodů adoptovány. Stejně jako pěstouni nemají práva biologických rodičů, tak ani děti v pěstounské péči nemají ve vztahu k nim práva biologických potomků. Pěstounská péče může být zrušena na základě návrhu samotných pěstounů nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Finanční stránka pěstounství

Pěstounství je finančně řešeno pomocí příspěvků nejrůznějších nadací ale i státu. Nadace mohou poskytovat finanční i věcné dary a stát potom dávky. Tyto dávky pro pěstouny jsou vypláceny jako každá jiná dávka přes pracoviště státní sociální podpory úřadů práce.

Které peněžité dávky mohou pěstouni čerpat?

  • Příspěvek při převzetí dítěte – je jednorázovou dávkou a jeho výše se odvíjí od věku převzatého dítěte.
  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte – pravidelná měsíční dávka, která je vyplácena ve výši dle věku a zdravotního stavu dítěte.
  • Odměna pěstouna – pravidelná měsíční dávka, která je dána počtem a zdravotním stavem svěřených dětí.
  • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – dávka se poskytuje v případech, kdy pěstoun či pěstouni mají v péči alespoň tři děti. Tento příspěvek je poskytován ve výši maximálně 70 % kupní ceny vozidla, přičemž strop je 100 000 Kč. Součet příspěvků za posledních 10 let nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče – jednorázová dávka ve výši 28 750 Kč, kterou dostává dítě v den jeho zletilosti, tedy při dosažení 18 let věku.

Čtěte dále

Jak se stát pěstounem?

Pěstounství je velmi vážné rozhodnutí, které doslova převrátí dosavadní život daného páru či jedince naruby. Proto by si měl každý adept nechat dostatek času na rozmyšlenou a dobře zvážit daný krok, a to i s rodinou. Role pěstouna je role na mnoho let, ne-li na celý život.

Pokud se rozhodnete do pěstounství jít, podáte si žádost o pěstounskou péči na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Žádost doložíte požadovanými dokumenty a musíte počkat na šetření sociální pracovnicí v místě vašeho bydliště jako žadatele o pěstounskou péči.

Co se děje dál?

  • Odborné posouzení žádosti – při něm se posuzuje vaše osobnost, psychický a zdravotní stav, motivace a vlohy pro pěstounství, stabilita manželství či partnerství, prostředí v rodině, bydlení a domácnost, včetně schopnosti dětí žijících již ve vaší domácnosti přijmout další dítě či děti do rodiny.
  • Odborná příprava k přijetí dítěte – ta čítá naučit se sebereflexi, znát práva a potřeby dítěte, ale i práva a povinnosti pěstouna, vědět, jak řešit styk dítěte s biologickými rodiči, jak komunikovat s dítětem a spolupracovat s odborníky.
  • Výběr pěstouna pro dítě – to má na starosti krajský úřad, který vybírá pěstouna pro určité dítě. Jste pak jako žadatelé informováni o tom, že jste byli vybráni jako vhodný pěstoun a seznámíte se s dítětem. Pokud seznámení proběhne hladce, dojde na základě rozhodnutí soudu ke svěření dítěte do vaší péče.
  • Příchod dítěte do rodiny –  před příchodem dítěte do vaší rodiny se s ním blíže seznamujete, a to při návštěvách v kojeneckém ústavu či dětském domově, kde dítě dosud pobývá. Odtud pak odchází k vám do pěstounské rodiny.

Celá toto anabáze je velmi náročná na psychiku jak vaši, tak dítěte. Proto se na vše dobře připravte. Ale ta radost v dětských očích, když má najednou úplnou rodinu, je k nezaplacení.

24.7.2023 6:00 | autor: Pavla Košík Jelínková | zdroj: https://sancedetem.cz/vymezeni-pestounske-pece-od-1-1-2022

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist