Čím dokážeme státní občanství?

Většina z nás považuje státní občanství za samozřejmost, přesto jsme nuceni je při různých jednáních na úřadech věrohodně doložit.

Úřady vyžadují po rodičích nejčastěji doklad o státním občanství jejich dětí při vydání prvního občanského průkazu nebo při vydání prvního cestovního pasu. Tyto doklady (občanský průkaz, cestovní pas a zcela výjimečně též jiné doklady) totiž zpravidla samy slouží jako doklad o držitelově státním občanství. Právě pro to před jejich prvním vydáním musí být státní občanství žadatele spolehlivě prověřeno.

Za tímto účelem se vydávají tzv. osvědčení nebo potvrzení o státním občanství. Jsou to listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení úřad příslušný podle místa trvalého bydliště žadatele (v Praze úřady městských částí, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Osvědčení o občanství se vydá, pokud nejsou o žádosti žádné pochybnosti. Je-li třeba provádět šetření (např. v archivu), vydává se ve sporných případech tzv. potvrzení.

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.

Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno (např. při projednávání různých pozůstalostních věcí).

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky se podává u příslušného úřadu podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Chcete-li podat žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky, musíte vyplnit předepsané tiskopisy včetně vlastní žádosti a předložit:

  • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná
  • matriční doklady – rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou) a nejsou-li doklady dostatečné, může po vás matrika ještě požadovat
  • předchozí doklady o státním občanství
  • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici (platí spíš pro osoby dříve narozené, jde o listinu o tzv. „domovském právu“, dříve vydávanou jednotlivými obcemi)
  • případně další doklady, kterými lze státní občanství prokázat

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitými ověřeními (podrobnosti zájemcům sdělí nejbližší zastupitelský úřad, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak) a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

K předepsanému tiskopisu (dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení) se přikládá ještě čestné prohlášení o státním občanství. Oba formuláře žadatel obdrží u úřadu příslušného k podání žádosti.

Vaši žádost vyřídí pracovníci úřadu zpravidla do 60 dnů. Za vyřízení žádosti se platí správní poplatky, to ovšem neplatí v případě, že je osvědčení o státním občanství vydávána k vyřízení vydání prvního občanského průkazu.

27.2.2009 6:50 | autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist