Pravidla soutěže Stérimar i pro nejmenší

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže „Stérimar i pro nejmenší “ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je Merck spol. s r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 18626971, (dále též „Pořadatel“). Organizátorem soutěže je společnost Media Park s.r.o., se sídlem Kroftova 18, Praha 5, IČ: 27376371, (dále jen „Organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1.4. 2013 00:00 do 30. 4. 2013 23:59 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži. Účastníci soutěže mladší 18 let se mohou této soutěže účastnit prostřednictvím svých zákonných zástupců a s jejich výslovným souhlasem za předpokladu, že byli informováni o úplných pravidlech této soutěže a seznámeni s jejich zněním včetně veškerých souhlasů a licencí (dále jen „účastník“ nebo také „soutěžící“). Účastnit se soutěže je možné opakovaně. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Jak se soutěže platně účastnit

Účast v soutěži je podmíněna registrací na stránkách www.babyweb.cz a zasláním článku dle námětu/zadání. Za soutěžícího se považuje osoba, která se řádně zaregistrovala do soutěže a splnila podmínky této soutěže. Soutěžící bude vyřazen ze soutěže v případě, že se prokáže, že poskytl nepravdivé údaje ve smyslu těchto pravidel. Ten, kdo byl již informován o výhře a následně byl ze soutěže v souladu s těmito pravidly vyřazen, bude o vyřazení informován formou e-mailové adresy shodnou s jeho registrací

5. Výhry a určení výherců

Pořadatel do soutěže věnuje 3 balíčky Stérimar. Každý v přibližné hodnotě 1100 Kč. Výhru obdrží 3 soutěžící, jejich článek porotu nejvíce zaujal. Výběr výherců soutěže proběhne nejpozději do 15 dnů po jejím ukončení dne 15.5.2013. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

6. Oznámení a předání výher

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno formou emailu shodným s jeho registrací. Výherce bude kontaktován v den losování do 20:00 hodin.

7. Zpracování osobních údajů,osobnostní a autorská práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti pořadatele a organizátora, případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, iniciálami příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, P., Město, telefon“ a podobizny a případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení soutěže.

Účastník zasláním článku (díla) do soutěže poskytuje bezplatně pořadateli licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a jeho služeb či výrobků. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžních úkolů a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že díla do soutěže zaslané jsou jeho původním výtvorem tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím článku dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním článku do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže soutěžní články, které odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jeho výrobků a služeb nebo jsou jiným způsobem v rozporu s těmito podmínkami, případně se Pořadatel rozhodne tato díla z jiných důvodu vyřadit ze soutěže. Zejména se jedná o díla obsahující prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Pořadatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat na dotazy.

8. Společná ustanovení

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výher dopravní společností (PPL). Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.babyweb.cz.

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist