Při porodu v porodnici hraje prim vstřícná atmosféra a respekt k ženě

ROZHOVOR Jak jsou ženy spokojeny s kvalitou péče v českých porodnicích, na co si nejvíce stěžují a co by chtěly změnit? Může se přístup personálu v porodnici promítnout do průběhu porodu? Odpovědi na tyto otázky zná Mgr. Lea Takács, která vede na katedře psychologie FF UK výzkumný projekt nazvaný Psychosociální klima porodnice očima rodičky, jehož se dosud zúčastnilo 2 300 žen.

Ve vašem výzkumu jste se zabývali tím, jaké faktory ovlivňují spokojenost žen s péčí v českých porodnicích. Co má největší vliv na průběh porodu v porodnici z tohoto hlediska?
Sledovali jsme, zdali se do průběhu porodu může promítnout to, jak rodící žena vnímá atmosféru v porodnici, jak se v porodnici cítí. Ukázalo se, že ženy, u nichž došlo k porodním komplikacím a zákrokům (jednalo se především o nepostupující porod a akutní císařský řez), hodnotily přístup a chování zdravotníků výrazně negativněji. Není přitom pravděpodobné, že by horší hodnocení bylo způsobeno právě tím, že tyto ženy měly těžší porody. Jednak zpětně hodnotily jednotlivé zdravotníky velice různě a také často popisovaly, že jejich kontrakce ustávaly poté, co s nimi zdravotníci jednali autoritativně, necitlivě či hrubě, a opět zesílily, když se změnil personál či se jich ujal někdo, kdo k nim byl vlídný a podpořil je. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nevstřícné chování zdravotníků může negativně ovlivnit průběh porodu.

Jakých nevhodných kroků konkrétně se zdravotnický personál na rodící ženě dopouští a co tím v ženě vyvolává?
Pokud personál rodící ženu stresuje, nedbá její potřeby soukromí, jejího studu, nedovoluje jí soustředit se na porod (vyžaduje například, aby v kontrakcích vyplňovala dotazníky), jedná s ní nevlídně a direktivně a nezohledňuje její přání ohledně vedení porodu, žena může prožívat bezmocnost, strach, úzkost, či dokonce vztek a ohrožení. To může mít za následek narušení spontánních hormonálních pochodů řídících porodní děj, a tím i porodní komplikace.

Nakolik tedy může psychické rozpoložení ženy při porodu ovlivnit jeho průběh?
Podle zahraničních studií se u žen, kterým se v průběhu porodu dostávalo psychické podpory, vyskytovaly méně často porodní komplikace, přičemž nejčastěji je uváděn právě nižší počet nepostupujících porodů a akutních císařských řezů. V tom se naše výsledky pozoruhodně shodují.

Se zahraničními studiemi se shodují i některá naše další zjištění: například provázela-li ženu porodem předem zvolená porodní asistentka či dula, významně se snižoval počet epiziotomií a méně časté bylo i užívání epidurální anestezie. Pokud měla žena u porodu předem zvoleného porodníka, bylo užívání epidurální anestezie naopak významně častější a statisticky významné bylo i častější ukončení porodu císařským řezem. Více komplikací se objevilo i u žen, které měly u porodu mediky či jiné cizí osoby v roli pozorovatelů. Do studie byly zahrnuty jen rodičky s nízkou mírou rizika a byly vyloučeny ženy s plánovaným císařským řezem.

Na co si nejčastěji stěžují české rodičky, co postrádají v českých porodnicích?
Ženám vadí zejména nevhodné chování zdravotníků, neochota, lhostejnost, nezdvořilost a autoritativní přístup některých z nich, nemožnost spolurozhodovat o průběhu porodu a rutinní zasahování do průběhu porodu, které se někdy děje bez předchozího upozornění a vysvětlení, a v některých případech dokonce i přes předchozí výslovné odmítnutí rodičky. Dále oddělování od dítěte po porodu, rutinní odnášení zdravých novorozenců do inkubátoru a nevstřícně nastavená organizační pravidla v porodnici.

Často se výtky vztahovaly i k nedostatečné podpoře při problémech s kojením a nerespektování studu nejen v průběhu porodu, ale i v poporodním období (například odhalování intimních míst před početnou vizitou). Ženy si stěžují i na častý požadavek zdravotníků okamžitě ukončit kojení či vzbudit dítě kvůli příchodu vizity a na nerespektování biorytmu dětí (například fixně stanovené časy pro koupání novorozence, donášení dětí ke kojení v pravidelných intervalech a ne podle jejich potřeby).

Rodičky nezřídka uváděly i to, že ačkoli byly na předporodních kurzech porodnice seznámeny s různými možnostmi vedení porodu včetně nefarmakologické úlevy od bolesti, v té samé porodnici pak nic z toho nebylo možné. Podobně tomu někdy bylo i s právem ženy odmítnout některé rutinní zákroky: na předporodním kurzu v porodnici je ženám sice řečeno, že jsou tyto zákroky pouze doporučené, ale ve skutečnosti se pak některé ženy setkají s tlakem ze strany zdravotníků, aby se těmto zákrokům podvolily, a když se podvolit nechtějí, zdravotníci reagují nevstřícně a podrážděně.

Kdo z hodnocení žen vychází lépe: lékaři, nebo ostatní zdravotnický personál?
Na porodnickém oddělení jsou hodnoceny celkově lépe porodní asistentky než lékaři, na oddělení šestinedělí je celkově lépe hodnocen personál pečující o rodičky než personál pečující o novorozence.

Co ženy nejvíce potřebují k tomu, aby se v porodnickém zařízení cítily bezpečně?
Obecně platí, že důležitá je vstřícná atmosféra a respekt k individuálním potřebám rodící ženy. Důležité jsou i další faktory, například možnost rozhodovat o průběhu svého porodu a péči o dítě (včetně kontaktu s ním), dostatečné a včasné podávání informací, dostupnost zdravotníků, když je žena potřebuje, a dobrá orientace ženy v plánovaném dění (zákrocích, medikaci, vyšetřeních) jak v průběhu porodu, tak i v poporodním období. Roli hraje i vzhled a vybavení prostor porodnice. Zároveň je ale třeba říct, že každá žena má jiné preference a potřeby, a proto na tuto otázku nelze odpovědět paušálně. Velmi dobré zkušenosti s porodem v porodnici měly zpravidla ty ženy, které měly u porodu „svou“, předem domluvenou porodní asistentku nebo dulu.

V současnosti se mluví o rušení malých porodnic. Co by to podle vás přineslo do českého porodnictví?
Podle našich výsledků existuje souvislost mezi velikostí porodnice a spokojeností žen s péčí: spokojenost statisticky významně klesá se zvyšujícím se počtem porodů vedených ročně v porodnici, i když velikost porodnice hraje větší roli u hodnocení oddělení šestinedělí než u hodnocení porodnického oddělení. Na druhou stranu se mezi nadprůměrně hodnocenými porodnicemi objevily i velké porodnice a některé malé porodnice měly naopak podprůměrné hodnocení. Je ale zřejmé, že důvěrnější prostředí menších porodnic může zásadně podpořit psychickou pohodu ženy a psychická pohoda ženy má pozitivní vliv na průběh porodu a zahájení kojení.

 

28.3.2012 9:41 | autor: Zuzana Ježková

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist