Desatero přirozeného porodu v porodnici

Tento dokument Babywebu vychází z materiálů a doporučení vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS), Dětským fondem OSN (UNICEF), Koalicí za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS) a Mezinárodní iniciativou za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI) a navazuje na dlouhodobé aktivity Společnosti pro zdravé rodičovství – APERIO a Hnutí za aktivní mateřství (HaM) i dalších organizací usilujících o zkvalitnění porodní péče v ČR.

Přirozený porod je fyziologický, spontánní porod, jehož průběh si aktivně určuje sama rodička, vedený porodní asistentkou, při zachování co nejintimnější atmosféry a nejpřirozenějšího prostředí, respektující individuální názory matky, bez neopodstatněných rutinních lékařských zásahů a medikace (například za účelem urychlení průběhu porodu), bez farmakologických prostředků na tišení bolesti, podle přání za přítomnosti otce, duly, případně dalších rodinných příslušníků.

Chceme, aby se ženy v českých porodnicích cítily přirozeně a v bezpečí a mohly v nich přivádět své děti na svět bez obav a beze strachu, že budou muset se zdravotnickým personálem stále o něco bojovat nebo s nimi bude manipulováno. Proto jsme sestavili jsme Desatero přirozeného porodu v porodnici, jehož dodržováním může kterékoli zdravotnické zařízení získat certifikát Přirozený porod v porodnici (PPP).

DESATERO PŘIROZENÉHO PORODU V PORODNICI

1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

 • Jednat s rodičkou slušně a uctivě.
 • Aktivně naslouchat přáním a potřebám rodičky.
 • Poskytovat rodičce emocionální podporu.
 • Trpělivě odpovídat na otázky ohledně poskytované péče.

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. Zohledňovat individuální přání a potřeby rodičky i novorozence po celou dobu pobytu v porodnici.

 • Poskytovat péči v souladu s kulturním zázemím rodičky.
 • Posilovat sebedůvěru ženy ve schopnosti porodit dítě a pečovat o něj.
 • Dbát na přání rodičky formulovaná v porodním plánu.
 • Zhodnotit individuálně případná rizika.
 • Sledovat nejen fyzickou, ale také psychickou kondici ženy ve všech fázích porodu a adekvátně na ni reagovat.

3. INFORMOVANOST. Informovat pravdivě, srozumitelně, bez zbytečného zastrašování a včas o všech úkonech v rámci poskytované péče.

 • Informovat o právu na informovaný souhlas.
 • Poskytovat údaje a statistiky o porodních úkonech, zásazích a výsledcích.
 • Školit personál v nefarmakologických způsobech tišení bolesti a následně o nich informovat rodičku.
 • Ukazovat relaxační techniky a úlevové polohy.
 • Informovat rodičku o tom, jak správně pečovat o novorozence.
 • Informovat o možnostech navazující péče o rodičku a dítě.

4. RESPEKT. Respektovat intimitu a soukromí ženy, vyvarovat se familiárnosti v přístupu k ženě.

 • Snažit se zamezit tomu, aby se rodičky během porodu vzájemně slyšely.
 • Zajistit pro rodičku a novorozence základní potřeby: klid, teplo v místnosti (nahřáté ručníky apod.), pocit soukromí a bezpečí.
 • Oslovovat ženu jménem.

5. ODBORNOST. Sledovat a uplatňovat nejnovější odborná doporučení (WHO, ENCA apod.).

 • Odpovídat za kvalitu péče poskytovanou každou ošetřující osobou.
 • Uplatňovat prokazatelně přínosné, vědecky podložené postupy (lege artis).
 • Zavádět opatření přispívajících ke zdravotní pohodě matky a dítěte.
 • Porodní péči řídit výhradně potřebami rodičky a dítěte.
 • Zajistit rodičkám přístup k profesionální péči porodních asistentek.
 • Nepraktikovat postupy, které jsou vědecky označené za škodlivé (non lege artis).

rudyppp.jpg

6. SOUHLAS. Provádět veškeré lékařské zásahy a medikaci pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.

 • Omezit na minimum rutinní postupy, jejichž provádění není při fyziologickém porodu opodstatněné, nevyžaduje-li to aktuální zdravotní stav (intravenózní podání oxytocinu, epiziotomie, dirupce vaku blan, okamžité přerušení pupečníku apod.).

7. BEZ POPLATKŮ.

 • Nezpoplatňovat přítomnost blízké osoby u porodu a umožnit, aby ženu mohlo doprovázet více osob najednou.
 • Potvrzovat právo matky na nepřetržitou podporu blízké osoby ve všech fázích porodu.

8. SVOBODA.

 • Volbu polohy ponechat ve všech dobách porodních na rozhodnutí rodičky.
 • Odrazovat od horizontální polohy vleže na zádech.

9. STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI.

 • Podporovat raný kontakt kůže na kůži a samopřisátí. Zajistit nepřetržitou blízkost matky a dítěte po porodu i na oddělení šestinedělí. Vyšetřovat fyziologického novorozence na těle matky nebo v její těsné blízkosti.
 • Vnímat matku a novorozeně jako jednu jednotku.
 • Omezit rutinní postupy péče o novorozence na minimum.
 • Podporovat ranou vazbu matky a dítěte a jejich kontakt kůže na kůži bezprostředně po porodu nejméně po dobu jedné hodiny, a není-li to ze zdravotních důvodů možné, tak neprodleně podpořit ranou vazbu otce a dítěte.

10. KOJENÍ.

 • V maximální možné míře podporovat kojení, zajistit vlídnou a praktickou pomoc, naslouchat potřebám a požadavkům matky.
 • Zaměřit se na prevenci možných problémů s kojením.
 • Povzbuzovat matku v rozpoznávání, kdy je dítě připravené na kojení, a nabízet jí pomoc.
 • Trpělivost v přístupu k ženě při praktickém nácviku kojení.
 • Usilovat o udělení certifikace Baby friendly hospital (BFH) a dodržovat podmínky stanovené touto certifikací.

Povinností certifikovaného zařízení bude zlepšovat ukazatele u těchto výkonů

 • Epiziotomie – každý rok pokles počtu epiziotomií min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu porodů.
 • Epidurál – porod s epidurální analgezií pod 5 % z celkového počtu fyziologických porodů (nevztahuje se na porody císařským řezem).
 • Oxytocin – každý rok pokles podání oxytocinu min. o 10 % nebo dosažení hranice 30 % z celkového počtu podání.
 • Císařský řez – každoročně pokles počtu císařských řezů oproti předchozímu roku.
 • Fyziologický porod vedený porodní asistentkou – každý rok nárůst počtu porodů vedených porodní asistentkou min. o 10 % nebo dosažení hranice 60 %.

K naší iniciativě Přirozený porod v porodnici se můžete aktivně přidat: na Babywebu do fotogalerie nazvané STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI PO PORODU můžete vkládat své fotografie, na nichž jsou zachyceny první okamžiky s vaším dítětem po porodu. Zároveň se můžete účastnit diskuze ve fóru a vkládat sem své porodní příběhy.

Smyslem inciativy nazvané Přirozený porod v porodnici je šíření myšlenky, že v porodnici lze rodit přirozeně, ale přitom bezpečně, vlídně a s respektem k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího prostředí, s laskavou pozorností, jaká tomuto neopakovatelnému, jedinečnému a zázračnému okamžiku přísluší.

24.2.2012 11:35 | autor: Redakce Babywebu

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist