Otec na rodičovské dovolené

A jakých okolností může nastoupit otec na rodičovskou dovolenou? Může mu v tom zabránit zaměstnavatel, nebo má otec na mateřské dovolené stejná práva jako matka?

Otec dítěte má díky novelizaci zákoníku práce i právo o své narozené dítě pečovat a to téměř za stejných podmínek jako jeho matka. Otci musí k jeho žádosti zaměstnavatel dle ust. § 196 zák. práce poskytnout rodičovskou dovolenou, a to ode dne narození dítěte v rozsahu v jakém o ní požádá, nejdéle do tří let věku dítěte, a to i v případě, že současně s ním matka dítěte čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou (§ 198 odst. 1 zák. práce).

Právo na rodičovskou dovolenou má stejně jako zaměstnankyně i zaměstnanec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela. Rodičovská dovolená se zaměstnanci poskytuje ode dne převzetí dítěte do péče nejdéle do dosažení 3 let věku dítěte, bylo-li dítě převzato po dosažení 3 let věku nejdéle však do 7 let, poskytuje se rodičovská dovolená v rozsahu 22 týdnů od převzetí dítěte, ve stejném rozsahu se poskytuje rodičovská dovolená i v případě, že dítě bylo převzato před dovršením 3 let věku, avšak do doby 3 let věku dítěte uplyne kratší doba než 22 týdnů. (§ 197 zák. práce)

Rodičovský příspěvek

I otec na rodičovské dovolené může požádat o výplatu dávky státní sociální podpory – tedy rodičovského příspěvku. (Obecně platí, že nárok na rodičovský příspěvek, má rodič, který celodenně osobně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Přičemž dítě mladší 3 let věku nesmí navštěvovat jesle nebo jiné předškolní zařízení po dobu delší než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Dítě, které dovršilo 3 let věku, může pravidelně navštěvovat předškolní zařízení, ale pouze v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně). Stejně jako matka na rodičovské dovolené i otec může zvyšovat ekonomickou úroveň rodiny přivýdělkem (a to bez vlivu na výplatu rodičovského příspěvku), po dobu výkonu práce musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. I když tedy není vyloučeno souběžné čerpání mateřské a rodičovské dovolené oběma rodiči (a to jak biologickými tak adoptivními), právní úprava vylučuje souběh dávek sociálního zabezpečení. V praxi to znamená, že má-li matka dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (poskytuje se po dobu mateřské dovolené, tj. od narození dítěte po 22 či u vícečetných porodů 31 týdnů) nebo na nemocenské v souvislosti s porodem, otci nenáleží po tuto dobu rodičovský příspěvek. Pečují-li o dítě v rámci rodičovské dovolené oba rodiče, náleží rodičovský příspěvek pouze jednomu z nich.

Ochranná lhůta

Stejně tak jako doba, po níž zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, je i doba po níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou dle ust. § 53 odst. 1 písm d) z.č. 262/2006 zák. práce tzv. dobou ochrannou, po kterou nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (to se netýká výpovědí daných z tzv. organizačních důvodů, kromě výpovědí daných z organizačních změn spočívajících v tom, že se zaměstnavatel přemísťuje v mezích míst, která byla v pracovní smlouvě uvedena jako místa výkonu práce). Byla-li zaměstnanci na rodičovské dovolené před nástupem na tuto dovolenou dána výpověď, doběhne zbytek výpovědní doby po ukončení rodičovské dovolené, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na doběhnutí výpovědní doby netrvá. Byla-li výpověď dána z důvodů, pro něž lze okamžitě ukončit pracovní poměr, uplyne výpovědní doba s koncem rodičovské dovolené. Se zaměstnancem na rodičovské dovolené nelze okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ačkoli byla rodiči poskytnuta zaměstnavatelem rodičovská dovolená do 3 let věku dítěte, má možnost i v jejím průběhu požádat zaměstnavatele o ukončení rodičovské dovolené a o návrat do zaměstnání. Požádá-li muž o návrat do zaměstnání po uplynutí doby, po níž je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (tj. po uplynutí 22 či při vícečetném porodu 31 týdnů od narození dítěte), má zaměstnavatel povinnost ho zařadit zpět na původní práci a pracoviště. V případě návratu zaměstnance do zaměstnání po vyčerpání rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit jej pouze podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce, tedy nikoli na původní práci a pracoviště).

 

19.3.2009 11:41 | autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist