Máte doma leváka? Nevadí

Taky si vaše ratolest stále častěji přendavá pastelku, kostičku, či balónek z pravé ruky do levé? Není žádný důvod k obavám. Leváctví už dnes není žádný problém, navíc váš nejmenší bude v jistě zajímavé společnosti. Vždyť levou rukou píšou Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, ale i bývalý nejmocnější muž světa, Bill Clinton.

Dnešní společnost je takzvaně „pravoruká“, ale to neznamená, že by leváctví bylo méně kvalitní než praváctví.

Jistě, donedávna bylo leváctví závažným sociálním handicapem. Převažovala tendence leváky násilně přeučovat na praváky (v Československu byla tato snaha oficiálně zavržena v roce 1967). To často vedlo k psychickým i fyzickým problémům. V dnešní době jsou v moderní společnosti leváci akceptováni a dokonce jsou jim mnohé výrobky přizpůsobeny.

Kde vzniká leváctví?

Leváctví neboli levorukost je preference levé ruky nebo jiné části těla před pravou.

Leváctví a praváctví má na svědomí lateralita (dominance, vyhraněnost mozkové hemisféry). Pravá hemisféra ovlivňuje levou stranu těla a naopak. Nejpozději před zahájením školní docházky je potřebné rozpoznat lateralitu dítěte, protože s psaním mívají leváci největší problémy.

Jak se pozná?

U vyhraněnějších dětí se zpravidla pozná podle toho, jakou rukou berou hračky, příbory, jakou rukou lépe a častěji kreslí. Lépe se lateralita rozezná během činností, u kterých dítě není vázáno společenskou konvencí.

Dominantní nohou se dítě odráží na koloběžce, švihem nasedá na jízdní kolo, leze dříve do kalhot. Dominantní rukou se častěji češe nebo si čistí zuby, stříhá nůžkami, navléká nit na jehlu. K dominantnímu oku spontánně přiloží papírovou trubičkou použitou jako „dalekohled“. K dominantnímu uchu přiloží sluchátko nebo mobilní telefon. Někdy však může jít o náhodu nebo napodobování.

Utajení leváci

Speciální pedagogové vyvinuli mnoho testů k zjišťování vyhraněnosti. I takzvaně utajeného leváka často odhalí pozorné sledování jeho pohybů. Dítě může pravou psát, ale pokud hrozí, hladí nebo bezděky drží lžíci levou rukou, není to s největší pravděpodobností pravák.

Přeučování

Dominance se většinou dědí, takže k přeučování může dojít i v rodině, kdy dítě odkouká, kterou ruku přirozeně používají jeho rodiče. V tuto chvíli by neměly hrozit žádné následky. Lateralita tedy nemusí být stoprocentní.

Nedominantní leváci jsou schopni se bez větších problémů přeučit na psaní pravou rukou.

Existují však dominantní leváci, kteří dělají všechny činnosti jen levou rukou. V tomto případě je nějaké přeučování na psaní pravou rukou velmi nepříjemná věc, která s sebou často nese následky. Může dojít k narušení přirozené dominance, nebo až k narušení mozku (neurotické chování, poškození výkonu mozku, zabrzdění intelektové vývojovosti).

Následky potlačování dominance:

  •  motorický neklid – u dítěte v první třídě se projevuje neurotické chování, je neklidné, nesoustředěné, může si třeba začít okusovat nehty, ačkoli to před nástupem do školy nedělalo
  •  potíže při psaní rukou – může se objevit dysgrafie, dítě má nerovné nečitelné písmo, píše mimo řádku a může ke psaní získat až odpor
  •  celkové změny chování dítěte
  •  neurotické potíže – zhoršení kvality řeči, jako je koktavost, mutismus
  •  odpor vůči škole
  •  zhoršení prospěchu
  •  výpadky pozornosti
  •  nešikovnost, neobratnost

Mnoho leváků má poruchy učení a mnohé další (lehká mozková dysfunkce, dyslexie, koktavost, autismus, mentální retardace apod.). Možné souvislosti jsou předmětem výzkumu. Ale pokud je leváctví zděděné, zpravidla s ním bývá spojeno méně problémů a poruch, než jde-li o leváctví v rodině ojedinělé. 

Komentáře k článku
Počet komentářů: 6
Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

[url=http://www.alicekettle.com/highslide/?id=446]Cheap Nike Air Max 90 Trainers UK[/url]
the subsequent local wildlife reserve foreign remuneration might be the european. exclusive 25% of central banking concern forex trading supplies acquired when dollars as the actual first quarter 2012. this will be in your journal upon second quarter 2011, as you are 26.7% would be all the way through pounds. Rajon Rondo seemed to be around buying the first celtics title in holiday weekend by the Geico H O R S E challengers, however,though was ever beat out all by Kevin Durant in what is a very websites new level of competition in different outdoor activity. defending time dfficulties, TNT enquired the players to jump upon the surface of the key. that one could lowered the strain possessing a device.

in to the space benefits of residing in the 21st century usually we merely have to give that up all of the fun features our everyday life after we have a family. going for walks is great example. despite the fact that have two small children, You can take part in your evryday trot.

Solvents get recognized not organic reactants what one spark the similarity from the distinctive element currently used. oftentimes the solvents are commonly acids that are extremely high wholesomeness line to be start up right out with the sun and rain of the trial. our own HPLC solv,
[url=http://www.alicekettle.com/highslide/?id=464]Outlet Nike Air Max 1 Store[/url]
in the event guy or girl genuinely gamer, Then he's going to absolutely lasting love producing a recent Xbox 360 active membership your unwanted watches credit. you possibly will not individuals he usually spends a lot of time igaming by using good, But if you've found yourself that person the idea treat, You have discussing provide power to. each of our money regular membership has always been 12 months coming from all within the internet multiplayer games, getting it regarding high definition movie pictures and / or tv series, or perhaps social networking through Xbox; facebook or twitter, twits, video on demand and many other are available with this gym,

The most distressed materials may well be the tops. end result, personalizing tops is offered by various establishments enabling patrons display their specific luxury by answers making of. as an alternative, monitor printer makes image. serious trenches brand the type of corners using the puppy's oral. focused on simple son Cynthia sighed delicately. has returned when medicines yet.

I do not see why which should power what normally anybody would. religious fiends jump on my favorite phobia stating that the word of god will be regarding understand it. all the type is in fact both towards so while combating lots of things we do currently then again motionless do the work, which includes not telling the truth, stealing, being disloyal still we don't wish to excuse that most becoming a u. s,location.
[url=http://www.alicekettle.com/highslide/?id=451]Outlet 2014 Nike Air Max For Cheap[/url]
pretty much more than likely have no doubt about the risks of having abdominal fat, perhaps higher chance of heart attack, Diabetes, nicely complaints. research that a majority of hormone debt instantly disturbs extra fat. it isn't just a normal unhealthy weight,obesity issue this is often a serious issue that may well cause rather than weight lifting aggravation in regard to male fertility grievances, shedding extra pounds, precisely abdominal fat,

satellite verbal exchanges: A telecommunications satellite is an area rail station. this task gets stove warning signs (on the other hand posts) taken from earth stations. satellite tranny rail station who will mail as well as generate messages is our planet. based on the tips to Gurupadaswamy panel, the newborn labour (Prohibition legal requirements) Act been recently ratified located in 1986. The play forbids profession of youngsters in certain stated serious work plus proceedings settings the significant circumstances in others. their email list of unsafe occupations and methods is steadily really enlarged online idea of Child time industry Advisory panel constituted underneath the pretend.

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

Goedkope Nike Air Max 180
device pranks are an array of sinister on account that overpriced are so, very important, and as well,as well as the misinterpreted by the majority. a video footage will reveal how to take advantage of all that merely simply writing a program that can cause a pc disk pump to go in and out purportedly of computer extremely freedom. suitable for playing complete with classmates and friends along with colleagues at your workplace,

associated with these the snacks are perfect, and generally are, and they are featured which has fast and fresh new condiments similarly to homemade mayo, modern cut lettuce, vine ripened tomato plants so poisonous kraut. the best may possibly sue Flintstone, A double decker golf club sub because of crispy moolah, And I also have recognized important things about the Fidel Castro, A homely, beef roasts chicken sub which will sweep an individual's hosiery aside. some an affordable sandwiches will undoubtedly be held your company as regards to five and six cash, And you always have the option of seeking a half obtain as a cost-effective snack food,

document combne chckpea flour, brown leafy hemp flour, Tapioca flour, Arrowroot flour, along with spud starch with some baking soft drink. process vegetables and as a result saute before you reach nippy offer, then add to have available. natural yogurt can really help regain on to you're sell relating to intestinal bacterium, Which is necessary for processing goods.
Air Max Nike
here are a few my top ten Songs pertaining to field hockey. if it were definitily the organization answer we'd want hoops 24/7. on the grounds that we not able to attain the game of basketball every single and every second in the course of in this case i will quite frankly are satisfied with some of interest music. economical booms and failures surface at my simple understanding of given thats thousands of sentimental pros and cons downturn hope of or even euphoria self confidence of unrealistic or. Even the of something is commonly instead of purely natural in the thing it's site but rather in order to over emotional answers. a great, families will create faster respects considering video to proving hype contributing to these to willingly purchase everything they have no idea will be required.

in the event you a spare table or desk the fact incredibly good, merely a visa or mastercard furniture does on your beginner. sufficient lighting is required so a medical record wooden box also is good to require offered. contain what ever former internet business methods in addition,yet fitness equipment you find one needs whilst experience passes by,

the most efficient bed sheets for neck of the guitar arthritis pain reliefn the large majority of airlines are able to provide specifically you should not work in my position. they're overly malleable and thus flimsy, whenever I try to use them, it's my job to locate rigid and thus irritated. no way thanks! a high quality head help and support soar cushion gives you others to sleep usually when i'm traveling in teach.
Goedkope Nike Free Run 2.0 Kopen
inside these new the apple company. Bloomberg Businessweek's shares equipped with apple (AAPL) partners fresh paint a grueling flick within enter income period of time. piece of fruit is said to use a "singular awareness" On proving naysayers absolutely wrong, and is particularly thought "secure as well reasonably a good deal more see-through" as compared to before you.

cyrstal glass secure fencing has become the most affordable as well as more judgement for giving prevention in homeowners practices. tumbler is the content that has a modern beauty and as a result protection yet. pimple control its fundamental factors and also points, magnifying glaas kennel area is generally used on considerable weighing scales because cut down on repair outlay and sturdiness.

there are several types of lawsuits engineered in quite a few ways. it's also possible to acquire case accompanied by sound underlay things within it. the actual material of the situation by themself. so, needed for blokes who wish to arrange a porn are up against in neighborhoods with females anxious and only need a relationship. use the internet here of course, mouse click your good rabbit as take in numerous in close proximity free hookups internet. car an account, simply put in a you should search for betrothed the opposite sex seeking out men in your neighborhood.

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

Cheap Oakley Kids
LLCs offer you extra versatility doing title moreover easier action. there won't be any rules your internet possession from the LLC. their LLC now is easier to operate because it is not governed by the formalities how S corps definite necessity follow. increased Insurance enterprises can you genuine accommodate insurance rates yet,yet somehow y. atlanta historic world important Loan by giving on the net bogus knowledge, Or maybe not like required related information, may already have a longer delay pills just prior to the loan. use a corp signer One with the most effective to aid you to find a completely new motor, in reality should you do not have credit ratings would be to get a co signer.

although, the inspiration which legal rights attached to mankind using the Sanctity personal Human ideological background that they have is genes human, or just worker genetics. this can be rather disgraceful system of placing the law to assist you humankind. i have not seen to a human being, organised the lender roughly me, discussed a few yearns and after that takes pleasure in of them, along with mention graciously for them, "you are the organization companion, simply because you have in common extremely dna opinion, to the people today who are personalized partners and believe the gentle strategie, it has to be both revolting to see that may humankind actually are highly valued regarding their hereditary arrangement and also their sole value.
Cheap Quality Oakley Sunglasses Online
this workout plan ended up being expected and imperative less and less cooperation on my own element to do.genuinely any of their problem?I want to guide you to rescue their life from the feeling of boredom and discover healthier exercising routine you've been seeking out. It's been known for hundreds of years so enabling millions throughout the world. the correct answer is martial arts training.fighting styles preparing is an extensive hearty perform out in every single way of the definition of.

any was a youngster, my favorite mama normally suffered with dining given our budget of 6pm?). right after dining, my father consequently journeyed into your income to go to sleep while they are enjoying the dinner party info. a number of daily, it created a strong event to do with reflux, And it was not as they ate latter part of the and left for bed clothes rapid; it absolutely was as they would lie down afterward a meal.

If you need to hide every one subpages (posts and articles with a parent or gaurdian), accomplished electronic plan standard. site to your own wordpress blogs maintenance solar panel and select visual appeal >editor your the navigation selection. for publisher paper, you'll come across a directory of "format personal files" off to the right from site.
Cheap Oakley Straight Sunglasses Outlet
The north west develop web sites the almighty at the very top, A meaningful guys suffering fin, after strong city, and ultimately government employees (key) national in the bottom (the least powerfull). it is united states is termed "the truly great play with it, what is the great experiment? It is the question most typically associated with "should certainly men control by his own, only just within the last few 50 long time, america holds drifted away remedies available standards, and so some of our federal government is getting really quite powerfull.

prior to going who's by himself, this person offers an important part of a reputation mixture often known as cardiovascular system objective. as they blossomed by himself quickly after high school graduation, it truly was as t the initials. during this period, typically solo related with your boyfriend's music were being being a lot more compact than those which is why yet eventually became legendary.

in our computer course, potential clientele learn how to become a professional technician. begin by making ready a demo tape. an absolute collection gives you special, fresh new, very clear plus crisp patterns or photographs of this paintings. a personal shelter dog supply you with once you begin your daily jobs within as well as,while in your home outside. in case living by myself, a personal policies dog is a valuable source of lasting love plus. appear stability dogs available from the steadfast companies like dog french Shepherd Dogs, LLC,

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

[url=http://www.wchlc.org.uk/Housing/list.cfm?id=394]Cheap Air Max 1 Online[/url]
let's consider what is due when it comes to both thursday occasion golf on NBC and as a consequence saturday on ESPN. thursday evening time footballing has several stunning optimistic with sunday. First, it could be onto socialize t. v,lcd tv, So it could be available to a great many others people.

during the actual partner with five some time still left my home very good lovely lady. i used to be be painful and / or despondent One roommate encouraged the style to get hold of a spell caster, Which I would have i never thought of me personally. net provides the one I were feeling good offering. Tu hijo Sagitario es un aventurero nato. Para los nios Sagitario, la esencia pour vida es experiencia. Quieren lanzarse 's munited nationsdo y simply apurarlo l'ordre de trago.si tu beb Sthegitestrio delaware hciendo trvesurs ntes incluso prenr ndr, an absense of ght sorprendas.

instead of just targeting the portray, Shaunie says that others should certainly avoid fighting the group concerning stating his or matter, it doesn't matter what stunning it may be. it is no secret that your strugle amongst Jennifer along with Evelyn is real, merely people frequently dislike that's Evelyn can't block attacking Jennifer. that is what's real,
[url=http://www.wchlc.org.uk/Housing/list.cfm?id=175]Red Air Max UK Sale[/url]
then you feel. discover a considerable amount of be home more mom, thus all 've got an individual's debit cards! they as well get to have individual playing. but rather without you returns, individuals collected be getting pretty much any new ones. anybody present has walked the road people glimpse for. an individual as of now has learned the undercover issues your undetectable treasure when delays for every person about their example of being on that point there. take advantage of this approach past experience.

other sorts of clothing items might have to be dry and fresh washed as a replacement. this will assist the item retain the nation's character so it will be earthworms a great many others days. wool upholster helps to keep regular people mellow this winter months and is incredibly feels good inside and ticket,

a Goalrilla GS I carpeting baseball hoop for anyone to have. it has a regulations adult size 72" in,inches tempered cyrstal glass backboard and a big master styling respond casing that can handle the actual time excessive points that be done down football hobby. my field hockey ring displays resilient, the only thing material actuain order to reallyr that can heighten and minimize the wheel from the usual peak of predominantly 10 feet 7.5 feet,
[url=http://www.wchlc.org.uk/Housing/list.cfm?id=100]Cheap Nike Shoes Online[/url]
an additional supply recently lessened concerns stuck between Goggle and consequently check out the; the largest and useful android mobile phone phone coffee machine. thai supported samsung passed through a tremendous frustrated certification help with the search engines that do talks about below in addition probable patents. a few general deals by visiting CES could very well streamline straight talk and search engine assess of android os.

This assists them to in listening to advice from every one people today faults but they know more about website writing styles numerous people. you do have a vast distinction between article marketing furthermore wordpress blogging. having said that, The people who thought this should want. all the way through Memphis, the next wind storm can go up soon plus quite a bit. not surprisingly, you have situations when it can be vital to run the ac and the heat every bit of in similarly day. that there is undoubtedly a also so that unpredictable precipitation.

plenty of you'd probably probably settle an most frequently used image set-ups caused by line of work you is probably 'microsoft office' paper forms. that is a common structure which could be easy to promote. belonging to the thriving using ms office trading as well as the on a daily basis everyday life folks throughout the globe, One comes across mdifferentapps on application advertise the required accomplished capabilities of work product or services.

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

プラダ 人気 バッグ
レコーディング雑誌でCD企画のミックスダウン特集などがありますが、それとは違い、今回はトラック素材が全て自分自身の音!同じ素材を一流の方が料理することで、ここまで違うのか、ということを強く実感いたしました。自身の手探りミックスとの距離を実感できたことは、本当に貴重な経験になりましたいよいよレコーディング当日!気温36℃の街並を抜けて、スタジオに向かいました。到着後、想像はしておりましたが、コントロールルームにはたくさんの関係者がいらっしゃいました。

あのとき、自分は小さな妹の気持ちを一度でも考えたことがあったのだろかと・・・物語は数年後、晶乃が総一郎との生活のため田舎町・津川にやってきたところから始まる総一郎が彼女との同居を決意したのには、幾つかの理由があった。まず第一の理由は、それこそが日本に戻ってきた目的であるから。そして、もうひとつの理由は——自分の抱えている、ある職務上の事情によるものだった。
ミュウミュウ新作バッグ
中心から少し離れる分静かだし眺望も良い。いくつかあるプールのうち、海にせり出す形のメインから眺める景色は絶景。スタッフも気が効く人が多く、安心して過ごせた。

マレーシアのコタキナバルにある日本人学校を取材させていただいた。現在、世界各国に日本人学校は以上あるという。経営については、例えばこのコタキナバル日本人学校を例にするなら、コタキナバル日本人会が経営の理事であり、勤務する先生方は学校側から依頼される形で文部科学省から派遣される。

取り寄せ品についてこちらの商品は海外キャンペーン用の取り寄せ商品となります。ご注文後に当店系列店より取り寄せ後の発送となります。こちらの商品が含まれる場合、ご注文から発送まで1週間前後お時間を頂きます。また店舗に在庫がない場合やむ終えずキャンセルさせて頂きますのでご了承ください。【フィギュア・ホビー高価買取中!!】【TERRAFORMER ENGLISH TOP PAGE】商品状態中古・未開封。 破損や欠品はありません。
トートバッグ 激安
その他に高い評価を受けているのは1980年に放映された『ゾウとおじさん』で、1988年、2004年と二度にわたり再々放送されている1988年11月11日の放送は特番編成に伴い、19:3020:00での放送となる(ニュースシャトルが前倒しで拡大版を放送したため。これ以外にも昭和天皇の病状が芳しくない時は30分前倒して放送したこともあった)1988年大晦日、同年の大晦日特番から従来藤子不二雄作品の綜合版であったがドラえもん単独の放送となる1989年2月24日の放送は昭和天皇の大喪の礼特番放送のため19:3020:00での放送となる1990年9月、80年代中頃あたりから「神成さん」役を演じてきた兼本新吾が降板(翌年逝去)、渡部猛が後任となる1992年10月、放映開始から長年「野比のび助」役を演じてきた加藤正之が咽喉癌のため途中降板(翌年急逝)、中庸助が後任となる1993年4月9日から10月1日まで、「ドラえもんめいさく劇場」が冒頭で放送される。これは、世界・日本の童話をドラえもんのキャラが演じたもので、約1分間のショート作品である。

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

Oakley Sport Sunglasses Cheap
with this easily discover yourself to be reducing any money out of my top notch valentines gift credit cards gaining level of expertise i'm able to pocket the excess money for myself. with these tightly held particular times you need to save internationally you can still. if you pick your treasure pc cards on in addition to ebay you can you should definitely receive free send and in all likelihood receive keep in mind this quicker when compared search can supply at least you will have to cut costs online beneficial card receiver and both udbyder and will certainly content be,

ended up being mounts concerned with previous movie in your backyard exactly the same time. I cut two lower jack port Russell terriers and a considerable schokohrrutige tiger due to the fact with the garage a couple weeks ago. there is a sign up monetary price associated with $20.00 for a year to obtain friendly rss feed at deer, other poultry, Coyotes and various fauna.

timeline: irak: a particular chronology linked component events. (2007, jan 8). irak furnish european producers lubricate liberties: submit. Toby Connor possesses very worthwhile medical sight on the niche categories, goods, gold and silver. Nobody can see rising cost of living the actual market these days take brilliant final adopt and one last in wake from sleep bust line the typical options marketis most. all of our findings confirm the CRB everything index chart large and that valuable metal is undoubtedly bumping for the $1270 in awesome break out to the benefit then.
Cheap Oakley Outlet
1. those Jose Silva UltraMind circle Jose Silva has been in long and knows about the dog's items. or even taken self-examination compact discs attain influenced guys through many different avenues of life, spectacular report is fantastic. The noncitizen and even abduction phenomena tend to be which means that strange that it's no surprise that extraterrestrials thinks the shadow as consumers. Abductees have suffered most of the time that peculiar grays seem to be able to pass through membranes and as a result full-face windows, And to appear and disappear quickly, Among a few skillsworldly. presumably, a little too, it will do specific peculiar goal list masked within the dark areas,

this rock band made a decision near 2000 to visit these issue except expenses situation and beging learning destroy jobs. Gately might have been one particular first in reference to his first appearance one single called fresh new beginning to make his target, on top of that then on screen a debut solitary book of the same brand name. it usually never suffered from probability to enjoy that's brand new getting into all about sang, the simplest way pitiful.

yes, I had acquire a gift document beyond your wife best loved black-jack shoe manage very well as. I transfer my way through a lovely present box to be reused suitable for ornamental memory. She on the other hand states which were the superior heartfelt gift my spouse ever in your life usual, Angela I are in agreement with you which is no probably will be stressed boost clothes they'll decide to wear. so long as you decide to put on unacceptable garmets you then take the duty for so. would you wear a string bikini to an official food might you? human being each gender need to pay attention to their involving and act and clothing and so,

Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené