STŘÍDAVÁ PÉČE Má otec dítěte nárok na...

STŘÍDAVÁ PÉČE Má otec dítěte nárok na střídavou péči?

Odpověď

Na střídavou péči má otec obecně samozřejmě také nárok , respektive může o ní žádat. Je pak ale na rozhodnutí soudu, zda této žádosti vyhoví. Soud se samozřejmě bude zabývat všemi okolnosti důležitými pro rozhodnutí o takovémto návrhu, jako je věk a zdravotní stav dítěte, vhodnost střídání výchovných prostředí s ohledem na psychický vývoj dítěte a jeho vztahy k rodičům a schopnost obou rodičů řádnou péči zajistit (péči mohou rodiče zajišťovat i s pomocí třetích osob, tedy i s pomocí prarodičů dítěte). V zásadě, stěžejním důvodem pro rozhodnutí o tom, zda soud střídavou péči schválí či ne, jsou zájmy dítěte a zejména pak zajištění stabilního prostředí pro dítě. V případě, že dítě dochází do předškolního zařízení nebo na kroužky, bude pro rozhodnutí také důležitá dostupnost tohoto zařízení z obou míst. V zásadě tedy nemůžeme jednoznačně uvést, zda by ve Vašem případě byl návrh na střídavou péči schválen či nikoli.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené