Iniciativa Porodní služby matce přátelské

Koalice za zlepšení porodních služeb (Coalition for Improving Maternity Services, CIMS) sdružuje jednotlivce a organizace, kterým záleží na péči o matky, děti a rodiny a na jejich blahu. Naším posláním je prosazovat zkvalitnění porodní péče provázené podstatným snížením nákladů. Takový vědecky odůvodněný model péče, která je matce, dítěti a rodině přátelská, se soustředí na prevenci a zdraví, jež považuje za alternativu k drahým testům, diagnózám a léčebným programům.

PRINCIPY

Uznáváme následující ideové základy péče matce přátelské:

Přirozenost porodního procesu

 • Porod je normální, přirozený a zdravý proces.
 • Ženy a miminka vnitřně přirozeně vědí, jak má porod probíhat.
 • Miminka jsou v době porodu vědomé citlivé lidské bytosti. Jako taková mají být respektována a má se s nimi zacházet odpovídajícím způsobem.
 • Kojení novorozencům a kojencům zabezpečuje optimální výživu.
 • Porod může bezpečně probíhat v nemocnici, v porodním centru nebo v domácím prostředí.
 • Pro většinu žen je v těhotenství a při porodu nejvhodnější typ péče, jakou poskytují porodní asistentky, tedy takový, který podporuje a chrání normální porodní proces.

Posílení role ženy

 • Sebedůvěra ženy a její schopnost porodit dítě a pečovat o něj je posilována nebo naopak snižována každou osobou, která ženě poskytuje péči, a stejně tak prostředím, v němž rodí.
 • Během těhotenství, porodu a raného dětství jsou matka s dítětem samostatné a zárověň vzájemně závislé bytosti. Jejich vzájemné propojení je životně důležité a musí být respektováno.
 • Těhotenství, porod a šestinedělí jsou klíčové události v běhu života. Tyto zkušenosti hluboce ovlivňují matky, děti, otce a rodiny, stejně jako se významně a dlouhodobě odrážejí na celé společnosti.

Autonomie

 • Každá žena by měla mít možnost:
 • Sama i spolu se svou rodinou prožít zdravou a radostnou porodní zkušenost, bez ohledu na svůj věk a na další okolnosti.
 • Porodit podle svého přání v prostředí, kde se cítí bezpečně, kde o ni pečují a kde respektují její emocionální pohodu, její soukromí a osobní preference.
 • Přístupu k přehledu celého spektra péče o těhotenství, porod a dítě a k přesným informacím o dostupných porodních místech a odbornících, kteří jí péči mohou poskytovat.
 • Získat přesné a aktuální informace o výhodách a riziku všech úkonů, léků a testů doporučovaných v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Měla by být informována o právu na informovaný souhlas a informované odmítnutí.
 • Získat podporu pro informované rozhodování o tom, co je pro ni a pro její dítě nejlepší, založené na jejích osobních hodnotách a přesvědčení.

Neškodit

V těhotenství, při porodu a v šestinedělí by nemělo docházet k rutinním zásahům. Mnoho standardních zdravotnických testů, úkonů, technologií a léků přináší riziko matce i dítěti. Neměly by být používány bez přesného odborného důvodu.

Pokud se během těhotenství, porodu nebo šestinedělí vyskytnou komplikace, zdravotní péče by měla vycházet z vědeckých poznatků.

Odpovědnost

Každá ošetřující osoba odpovídá za kvalitu péče, kterou poskytuje.

Porodní péče by se neměla řídit potřebami osob, které ji poskytují, ale výhradně potřebami matky a dítěte.

Každá nemocnice nebo porodní centrum odpovídá za pravidelná, na současném vědeckém výzkumu založená prošetření a zhodnocení efektivity, rizika a četnosti lékařských procedur prováděných matce a dítěti.

Společnost prostřednictvím vlády a zdravotního systému odpovídá za to, že je všem ženám zajištěn přístup k porodním službám, a za sledování kvality porodních služeb. Jedinci jsou v konečné fázi zodpovědní za informovaná rozhodnutí týkající se zdravotní péče, kterou oni a jejich děti dostávají.

Na základě těchto principů bylo vypracováno deset bodů, které podporují, ochraňují a prosazují matce přátelské porodní služby.

rudyppp.jpg

Deset bodů iniciativy „Mother-Friendly Childbirth Initiative“ pro matce přátelské nemocnice, porodní centra a kvalifikovaný doprovod při domácích porodech

Nemocnice, porodní centra a kvalifikovaný doprovod při domácích porodech musí v praxi uplatňovat ideové principy CIMS plněním Deseti bodů matce přátelské péče, aby mohly získat ocenění udělované Koalicí za zlepšení porodních služeb (CIMS).

Matce přátelská nemocnice, porodní centrum a kvalifikovaný doprovod při domácím porodu:

 1.  Všem rodičkám nabízí: Neomezený přístup osob, které si rodička vybere jako svůj doprovod k porodu. Mohou mezi nimi být otcové, partneři, děti, členové rodiny a přátelé. Neomezený přístup k nepřetržité emocionální a fyzické podpoře poskytované speciálně připravenou ženou – např. dulou nebo profesionální podpůrnou osobou. Přístup k profesionální péči porodních asistentek.
 2.  Veřejnosti poskytuje přesné údaje a statistické informace o praktikách a úkonech své porodní péče, včetně prováděných zásahů a celkových výsledků.
 3.  Poskytuje péči, která odpovídá kulturnímu zázemí rodičky. To znamená citlivou péči respektující přesvědčení, hodnoty a zvyky specifické pro etnikum a náboženství rodičky.
 4.  Ženě v první i ve druhé porodní době umožňuje volný pohyb a volbu polohy podle vlastního výběru (kromě omezení specificky potřebných ke korekci komplikací). Odrazuje od litotomické polohy (na zádech s pozvednutýma nohama).
 5.  Má jasně definované směrnice a postupy umožňující: Spolupráci a konzultace s dalšími porodními zařízeními, včetně komunikace s původním poskytovatelem péče, pokud je nutný přesun z jednoho zařízení do druhého. Spojit matku a dítě s odpovídajícími komunitními zdroji, včetně předporodních a poporodních služeb a podpory v kojení.
 6.  Neužívá rutinně praktiky a postupy, které nejsou podloženy vědeckými důkazy, jako je například: holení, klyzma, nitrožilní infuze, odepírání tekutin a potravy, brzké porušování vaku blan, elektronický fetální monitoring. Další intervence jsou limitovány: Maximálně 10% užívání oxytocinu k indukci nebo augmentaci. (Toto kriterium se v současnosti prověřuje.) Maximálně 10% praktikování epiziotomie, s cílem snížení na maximálně 5 %. V běžných nemocnicích maximálně 10 % císařských řezů a maximálně 15 % v nemocnicích specializovaných na riziková těhotenství. Vaginální porod po císařském řezu minimálně 60 %, s cílem minimálně 75 %.
 7.  Školí zaměstnance v nemedikalizovaném přístupu k bolestem a nepropaguje užívání analgetických a anestetických léků, pokud nejsou specificky potřebné ke korekci určité komplikace.
 8.  Všechny matky a jejich rodiny (včetně těch, jejichž novorozenci jsou nedonošení nebo mají vrozené problémy) povzbuzuje, aby se dítěte dotýkaly, chovaly ho, pečovaly o ně v míře slučitelné s jejich situací. Matky podporuje v kojení.
 9.  Odrazuje od provádění obřízky z jiných než náboženských důvodů.
 10.  Snaží se naplňovat Deset bodů iniciativy Světové zdravotnické organizace a UNICEFu „Baby-friendly Hospital“ pro podporu úspěšného kojení:
 • Má písemně zachycené strategie na podporu kojení a průběžně s nimi seznamuje všechen zdravotnický personál.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech potřebných k uplatňování této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a způsobech kojení.
 • Pomáhá matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám, jak kojit a jak udržovat laktaci i v případě, kdy by měly být od svých dětí odděleny.
 • Nedává novorozencům jinou výživu než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno.
 • Praktikuje rooming-in: umožňuje matkám a dětem, aby zůstaly spolu 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte.
 • Nedává kojeným novorozencům žádné dudlíky a šidítka.
 • Podněcuje vznik podpůrných skupin pro kojení a odkazuje na ně matky při propuštění z nemocnice.

CIMS povoluje a doporučuje šíření své iniciativy s plným uvedením zdroje a copyrightu:

Copyright 1996: Coalition for Improving Maternity Services (CIMS) National Office, POB 2346, Ponte Vedra Beach, FL 32004, (904) 285-1613, fax: (904) 285-2120, e-mail: info@motherfriendly.org, http://www.motherfriendly.org

Z angličtiny přeložila Vlasta Jirásková, 2000.

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist