Jak předcházet komplikacím očkování

Jak předcházet komplikacím očkování

Odpověď

Míra informovanosti rodičů o problematice očkování ovlivňuje riziko možných nežádoucích reakcí u očkovaného dítěte. Mnohým komplikacím se dá totiž zabránit, jestliže se dodrží základní pravidla, která stanovují, za jakých okolností se dítě může naočkovat a kdy to naopak jeho zdravotní stav nedovoluje, nebo kdy je očkování pro dítě nadměrnou zátěží. I když konečné rozhodnutí o očkování učiní lékař, anamnézu dítěte, jeho předchozí nemoci a jeho současnou kondici znají nejlépe rodiče a podle jejich informací se lékař rozhoduje.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené