Chtěla jsem se zeptat odkdy je povinná docházka…

Chtěla jsem se zeptat odkdy je povinná docházka do mateřské školy.

Odpověď

Vážení,

k vašemu dotazu ohledně počátku povinné předškolní docházky uvádíme, že zákon tuto otázku výslovně neřeší (na rozdíl od povinného školního vzdělávání). Úprava návštěvy mateřské školky je provedena v § 34 tzv. školského zákona, kde je uvedeno, že

§ 34

Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. (naše pozn. - týká se především řádného očkování).

(6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

(7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Školský zákon výslovně upravuje jen povinnou školní docházku, když ve svém § 36 praví, že

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky (a na další občany jiného členského státu Evropské unie a některé další cizince - podrobnosti vypouštíme)

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Bližší podrobnosti upravuje též

VYHLÁŠKA Ministerstva školství ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v níž však nikde není výslovně stanovena povinnost podrobit se předškolní docházce.

Z uvedeného plyne, že předškolní docházka, jakkoliv je pro správnou výchovu dítěte a jeho přípravu na přechod do školy vhodná alespoň po dobu jednoho roku před nástupem do základní školy, není v právních předpisech výslovně stanovena. Záleží proto jen na odpovědném přístupu rodičů.

28.8.2012 5:45

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist